Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 151-160 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Oxon. Laud. 34Απρίλιος 1047ΕὐαγγελιστάριονLake, Dated Mss., τ. ΙΙ, σ. 12. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 157.ΟνήσιμοςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 662Ιούλιος 1047᾿Ιωάννης ὁ ΧρυσόστομοςLake, Dated Mss., τ. IV, σ. 14. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 4. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 157.ΜάρκοςΕμφάνιση
᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 17923 Δεκεμβρίου 1048ΕὐαγγέλιαLake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 12. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 158.ΛέωνΕμφάνιση
Lond. Brit. Mus. Addit. 39,6021 Μαρτίου 1049ΕὐαγγελιστάριονLake, Dated Mss., τ. ΙΧ, σ. 8. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 158.Μιχαήλ;Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 5982 Νοεμβρίου 1049᾿Εφραὶμ ὁ ΣύροςLake, Dated Mss., τ. IV, 14. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 5. Του ιδίου, Note, σ. 336-338. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 158.ΜιχαήλΕμφάνιση
Laur. S. Marci 787. Έτος 1049- 10501049-1050ΜηνολόγιονLake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 10. Turyn, Cod. Vat. σ. 23. Bandini, Cat. Laurent., τ. ΙΙΙ, Supplementa, σ. 40. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 728- 729. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 159.ΣάβαςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 2009μετά το έτ. 1050Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν ΡωμανὸνΓ. Κόλια, ᾿Ιωάνης Δούκας, ἀντιγραφεὺς τοῦ Cod. Par. Gr. 2009 τοῦ De administrando imperio, ΕΕΒΣ, τ. 14 (1938), σ. 301. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 159.ΜιχαήλΕμφάνιση
Lond. Brit. Mus. Addit. 39,602Απρίλιος 1052ΕυαγγελιστάριονLake, Dated Mss., τ. ΙΧ, 8. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 159.Εμφάνιση
Vat. 20025 Ιουνίου 1052ΤετραευάγγελονLake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 16. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 159.ΚωνσταντίνοςΕμφάνιση
Leninop. Iffrentl. Bibl. 64312 ᾿Ιανουαρίου 1054Τετραευάγγελον Treu, Gr. Hss., σ. 182.ΓερμανόςΕμφάνιση