Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 151-160 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Scorial. Χ ΙΙΙ.1.20 Αὐγούστου 1453 Darrouzs, Notes ΙΙ, σ. 52- 53. Εμφάνιση
Vat. 12311 Μαρτίου 1470 Λάμπρου, ῎Αννα Νοταρᾶ, σ. 485. PLP 20730  Εμφάνιση
Scorial. Χ ΙΙΙ.1.6 ᾿Οκτωβρίου 1454 Darrouzs, Notes ΙΙ, σ. 52- 53. Εμφάνιση
Bruxelles, Bibl. Royale 11383- 84ἔτ. 1470 Wittek, Album, σ. 25. Εμφάνιση
Firenze, Laurent. 75, 11 (ἔτ. 1412)ἔτ. 1412 Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, ó. 159. Κακουλίδη, Μ. Προδρόμου, ó. 26.ΣτέφανοςΕμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 1204Μάϊος 1470 Ναουμίδου, Παλαιογραφικά, σ. 383- 385. Εμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 470᾿Ιούνιος 1344 Hšeg, Hirmologium, ó. 18. Εμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 1204ἔτ. 1471 Ναουμίδου, Παλαιογραφικά, σ. 383- 385.  Εμφάνιση
Vat. Palat. 236ἔτ. 1470/ 1471ρ Stevenson, σ. 128.ΛουκάςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 280 [Colbert. 2215]24 ᾿Ιουνίου 1383 Darrouzs, Notes IV, σ. 240. Darrouzs, Chypre, σ. 172. Εμφάνιση