Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 161-170 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Barocci 156 (s.c.156), αριθμ. 161, 134422 Δεκεμβρίου 1344Σχόλια στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Hutter, Bodleian Library, ΙΙΙ, ó. 242, 243.Εμφάνιση
Bergomas, Bibl. Communalis Δ 68 ’Οκτωβρίου 1466’Ισοκράτης. ᾿Αριστοτέλης. Μανουήλ Μοσχόπουλος, κλπ.Mioni, Bibl. Ital. Ι, σ. 27. Εμφάνιση
Berol. Deutsche Staatsbibl. 1474, Phill. 138 (12ου αι.)1 Σεπτεμβρίου 1224᾿Αναστάσιος ὁ ΣιναΐτηςStudemund - Cohn, Cod. Berolinenses, σ. 23. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 24. Γεράσιμος ΠολλουφάγοςΕμφάνιση
Berol. Deutsche Staatsbibl. 410 (Ham. 552)έτ. 856-897ΨαλτήριονLake, Dated Mss., τ. V, σ. 16 C. de Boor, Verzeichnis, σ. 236. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 122.Συμεών Εμφάνιση
Berol. Deutsche Staatsbibliothek 35712ου αι.ΤετραευάγγελονC. de Boor, Verzeichnis, σ. 205.ν. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 221.ΙλαρίωνΕμφάνιση
Berol. Deutsche Staatsbibliothek, 287 (Gr. fol.51)9 Ιανουαρίου 1193ΕὐαγγελιστάριονΕυαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», 217· Lake, Dated Mss., 17· C. de Boor, Verzeichnis, 159. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 217.ΘωμάςΕμφάνιση
Berol. Deutsche Staatsbibliothek, 379 (gr. Oct. 3)Μάϊος 1077Τὰ κατὰ Ματθαῖον καὶ κατὰ ᾿Ιωάννην ΕὐαγγέλιαTreu, Gr. Hss., σ. 125. Lake, Dated Mss., τ. V, σ. 16. C. de Boor, Verzeichnis, σ. 220-221. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 173.ΜάρκοςΕμφάνιση
Berolin. Deutsche Staatsbibl. 345. Qu. 43 (13ου αι.)25 Ιουλίου 1261Ψαλτήριον, Πράξεις τῶν ἀποστόλων κλπ. de Boor, Verzeichnis, σ. 191. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 136. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 71-72.Εμφάνιση
Bibl. Ambrosianae, αρ. 30 (Α 104 sup.), 15ος αι. 1423 Martini-Bassi, Bibliothecae Ambrosianae, ó. 33-34Εμμανουήλ Μαυριανός (βλ αρ. 2337,34, 2337,36 και 796)Εμφάνιση
Bibl. civitatis genevensis, αρ.30, 10ος αι. 14465 διάλογοι του αγίου Αθανασίου για την Αγία ΤριάδαVorst C. Van de.Delehaye, Catalogus codicum hagiograficorum, ó. 197Αρσένιος, ΝίφωνΕμφάνιση