Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3311-3320 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθήν. ᾿Εθν. Βιβλ. αρ. Συμπλ. Καταλ. 21 (1323)᾿Απρίλιος 1323ΣυναξάριονΠολίτη, Παλαιογραφικά, ó. 38-39 (σ. 39· το λα να συμπληρωθεί ως Ϛωλα και ότι η έκτη ινδικτιώνα αντιστοιχεί στο 1323) Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατρ. Βιβλ. 256 (108 ΜΘ)21 ᾿Ιουνίου 1437᾿Εγκώμια εἰς τούς τρεῖς ἱεράρχες. Μηναῖον ᾿Ιουλίου. Εἰρμολόγιον, κλπ.Μοσχονᾶ, Αλεξάνδρεια, σ. 170. ΙωσήφΕμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατρ. Βιβλ. 256 (1437)13 ᾿Ιουλίου 1486᾿Εγκώμια εἰς τούς τρεῖς ῾Ιεράρχας. Μηναῖον ᾿Ιουλίου. Εἱρμολόγιον, κλπ.Μοσχονᾶ, Ἀλεξάνδρεια, σ. 171.Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατρ. Βιβλ. 42 (302)ἔτ. 1393/ 1394᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος, ΜηναῖαΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, ó. 44.ΑντώνιοςΕμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατρ. Βιβλ. 42 (302)Φεβρουάριος 1414᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος. ΜηναῖαΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, ó. 44.Vogel- Gardthausen, Schreiber, ó. 40 PLP 1089 ΑντώνιοςΕμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 10 (72.929)20 ᾿Ιουνίου 1338ΕὐαγγέλιονΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, ó. 16.Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική βιβλιοθήκη 12 [328] (10ου αι.)1276 - 1316 (;)῾Ομιλίαι ᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εὐαγγέλια Μ. ΠέμπτηςΜοσχονᾶ, Ἀλεξάνδρεια, σ. 17. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 176. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 102. πατριάρχης Αλεξανδρείας Αθανάσιος (1275/76–1315)Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 194 (102)2 ᾿Ιουλίου 1439᾿Ιωάννης ΖωναρᾶςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 132.Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 194 (102) (15ος αιώνας)10 ᾿Ιουνίου 1439᾿Ιωάννης ΖωναρᾶςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 132.Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 194 (102) (15ος αιώνας)6 ᾿Ιουλίου 1439᾿Ιωάννης ΖωναρᾶςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 132.Εμφάνιση