Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3321-3330 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Vindob. Philos. 219᾿Απρίλιος 1337Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ ᾿Επιτάφια εἰς Μ. Βασίλειον, κλπ.Vorst-Delehaye, Cod. Hagiogr., ó. 37. Hunger, Katalog 1, ó. 326- 330. Bick, Schreiber, ἀρ. 24. Halkin, Fonds, ó. 396. Εμφάνιση
 ᾿Απρίλιος 1359Κωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου ῾ΕξάβιβλοςTuryn, Italy Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 2632 [Reg. 2748] (ἔτ. 1380)᾿Απρίλιος 1380Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας, ΛεξικόνOmont, Fac- similŽs, σ. 19. Omont, Inv. sommaire, ΙΙΙ, σ. 16. Montfaucon, Palaeographia, σ. 72- 73. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 141. Gamillscheg- Harlfinger, Repertorium, 1, σ. 80. PLP 7418, 27462.ΘεόδωροςΕμφάνιση
Venet. Marc. 408᾿Απρίλιος 1387 Λάμπρου, ᾿Ισίδωρος, σ. 404. Εμφάνιση
᾿Αθων. Διονυσίου 111᾿Απρίλιος 1413Λειτουργικόν εἰλητάριονPolitis, Schreiberschule, ó. 270. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος αρ. 3645. Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 254. PLP 14157ΚωνσταντίνοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Ι 71᾿Απρίλιος 1435ΕὐχολόγιονΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 191. Εὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 619. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 92, 111. PLP 17744, 714, 5625.Γρηγόριος ΑλιάτηςΕμφάνιση
Madrid, Acad. Hist., Est. 11 gr. 2a, no 37᾿Απρίλιος 1439Λεξικόν. Μοσχοπούλου, ᾿Ονομάτων ἀττικῶν συλλογήGraux- Martin, Espagne, σ. 10. Εμφάνιση
Πατμ. 418 (ἔτ. 1463)᾿Απρίλιος 1463Ρικάρδου, ἀδελφοῦ ἐκ τῆς τάξεως τῶν πρεδικατόρων, Σύνθεσις κατά τοῦ νόμου τῶν Σαρακηνῶν, κ.ἄ.Κομίνη, Πίνακες, σ. 25- 26.Γεώργιος ΤζαγκαρόπουλοςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 216 (10ου αἰ.)᾿Αρχές 14ου αἰ.Darrouzs, Asie Mineure, σ. 35. PLP 20826 Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 401᾿Αρχές 15ου αἰ.Darrouzs, Notes, σ. 34- 35.Εμφάνιση