Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 41-50 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 33 (13ου αι.)έτ. 1297ΤετραευάγγελονΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 4. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 416. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 181. ΥάκινθοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 368 (έτ. 1294)Μάρτιος 1294’Ιωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος λόγοι ἀσκητικοί᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 71. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 197. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 161, υπ. 2. ΤρύφωνΕμφάνιση
Χάλκης, Μ. Παναγίας 4Νοέμβριος 933᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον ΕὐαγγέλιονΑθηναγόρας Μητροπολίτης, Κατ. Χάλκης, σ. 247-248, Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ.127.ΤιμόθεοςΕμφάνιση
Leningrad, Œffentl. Bibl. 326 (olim ᾿Αθων. Διονυσίου 88)ἔτ. 1317Τό κατά ᾿Ιωάννην ΕὐαγέλιονTreu, Testament, σ. 150-153. Turyn, Italy, σ. 131-132. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος,ΤιμόθεοςΕμφάνιση
Firenze, Laurent. 10,19 (ἔτ. 1317/ 1318)ἔτ. 1317/ 1318᾿Επιστολαί ᾿Αποστόλου Παύλου μέ σχόλια τοῦ Ψευδο- ΟἰκουμενίουTuryn, Italy, σ. 131-132. Bandini, Cat. Laurent., Ι, σ. 486.ΤιμόθεοςΕμφάνιση
Τῷ ἔχοντι καὶ γράψαντι Χριστέ μου σῶσον. + Εὔχου μοι τῷ σῷ ἱερομονάχῳ Σίμωνι ᾿Ιωακεὶμ ἱερομόναχε σωθείημε15ου αἰ.Εἱρμολόγιον. Κανών ἱκετήριος, κλπ.Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 369.Σίμων, ΙωακείμΕμφάνιση
Leninop. Iffrentl. Bibl. 217’Ιούλιος 1054ΠροφητολόγιονLake, Dated Mss., τ. VI, σ. 14. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 712. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 160ΣέργιοςΕμφάνιση
Vat. 2564μέσα 12ου αι.ΤετραευάγγελονFollieri, Cod. Vat., σ. 40. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 222.ΣέργιοςΕμφάνιση
Firenze, Riccardianus 93 (Κ.Ι. 15)25 ᾿Ιουλίου 1435Πρακτικά Γ' Συνόδου. ᾿Επιστολαί ᾿Ιουλιανοῦ, κλπ.Vitelli, Indice, σ.Σάβας (;)Εμφάνιση
Εὔχεσθαι πατέρος ἅγιοι κἀμοι τῶ ἁμαρτωλῶ Σάβα τῷ γεγραφότι, ὅτι αμαθὴς εἰμι τοῦ γράφειν. (εν τέλει)15ου αἰ.Βίος ἁγίου Γρηγεντίου, κλπ.Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 356.ΣάβαςΕμφάνιση