Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 71-80 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 91 [2146.435]᾿Ιούνιος 1488ΤριώδιονΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 66.ΒαρνάβαςΕμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 25 (332)ἔτ. 1491᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ῎Εργα.Μοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 29.Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 194 (102) (15ος αιώνας)10 ᾿Ιουνίου 1439᾿Ιωάννης ΖωναρᾶςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 132.Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 194 (102) (15ος αιώνας)6 ᾿Ιουλίου 1439᾿Ιωάννης ΖωναρᾶςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 132.Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 194 (102) (15ος αιώνας)31 ᾿Ιανουαρίου 1440᾿Ιωάννης ΖωναρᾶςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 132.Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 194 (102) (15ος αιώνας)Φεβρουάριος 1435 ᾿Ιωάννης ΖωναρᾶςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 132.Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 194 (102) (15ος αιώνας)8 Μαρτίου 1435᾿Ιωάννης ΖωναρᾶςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 132.Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 194 (102)2 ᾿Ιουλίου 1439᾿Ιωάννης ΖωναρᾶςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 132.Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική βιβλιοθήκη 12 [328] (10ου αι.)1276 - 1316 (;)῾Ομιλίαι ᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εὐαγγέλια Μ. ΠέμπτηςΜοσχονᾶ, Ἀλεξάνδρεια, σ. 17. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 176. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 102. πατριάρχης Αλεξανδρείας Αθανάσιος (1275/76–1315)Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 10 (72.929)20 ᾿Ιουνίου 1338ΕὐαγγέλιονΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, ó. 16.Εμφάνιση