Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 81-90 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Laur. Plut. VI, 1810ου αι.Περικοπαί ἐκ τῶν Εὐαγγελίων κλπ.Bandini, Cat. Laurentianae, τ. Ι, σ. 135. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 141.ΛεόντιοςΕμφάνιση
Laur. Conv. Soppr. 36 (Αͺ 2913, olim 102)10ου αι.ΨαλμοίBandini, Cat. Laurentianae, τ. ΙΙΙ, Supplementa, σ. 12. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 142.Νικόλαος, ΙωαννίκιοςΕμφάνιση
Laur. ὒadd. LXΧΧΙΧ sup. 2210ου αι.Ἰωάννης ὁ τῆς ΚλίμακοςBandini, Cat. Laurent., τ. ΙΙΙ, σ. 411. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 142.ΚωνσταντίνοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 12710ου αι.Γρηγορίου τοῦ ἁγιωτάτου καὶ ἀποστολικοῦ πάπα τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης διάλογος ἱστορικός πρὸς Πέτρον ἀρχιδιάκονον τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας περὶ διαφόρων πατέρων τῶν ἐν τῇ ᾿Ιταλίᾳ διαλαμψάντων.Ευστρατιάδης Σωφρόνιος - ᾿Αρκάδιος Βατοπεδινός, Κατ. Βατοπεδίου, σ. 32. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 142.ΚύριλλοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 104110ου αι.ΚοντάκιαἈρκάδιος Βατοπεδινός - Εὐστρατιάδης Σωφρόνιος, Κατ. Βατ., σ. 186. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Αθωνικά, σ. 375. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ.142.Εμφάνιση
Ἀθων. Λαύρας Γ 11910ου αι.Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον κλπ.Ευστρατιάδης Σωφρόνιος - Σπυρίδων Λαυριώτης, Κατ. Λαύρας, σ. 50. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 142.ΕυθύμιοςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. Suppl. 241 (olim San-Germanensis n. 885)10ου αι.Βίοι ἁγίωνHagiographi Bollandiani-Omont, Cat. Bibl. Νat., σ. 330. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 143.ΣτέφανοςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 127410ου αι.Β. Βασιλείου ἀσκητικάAstruc-Concasty, Suppl., σ. 512. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 143.ΠέτροςΕμφάνιση
Scorial. Χ.ΙΙΙ.1310ου αι.ΕὐαγγελιστάριονAndrés, Escorial, τ. II, σ. 318. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 143.Κωνσταντίνος ΤζαντζανέλοςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. Lat. 756010ου αι.Συλλογή γραμματικῶν πραγματειῶνΣπ. Λάμπρου, ῾Η βιβλιογράφος Εὐγενία, ΝΕ 3 (1906), σ. 251. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 143.ΕυγενίαΕμφάνιση