Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 81-90 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αλεξάνδρεια, Πατρ. Βιβλ. 42 (302)ἔτ. 1393/ 1394᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος, ΜηναῖαΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, ó. 44.ΑντώνιοςΕμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατρ. Βιβλ. 42 (302)Φεβρουάριος 1414᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος. ΜηναῖαΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, ó. 44.Vogel- Gardthausen, Schreiber, ó. 40 PLP 1089 ΑντώνιοςΕμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατρ. Βιβλ. 256 (1437)13 ᾿Ιουλίου 1486᾿Εγκώμια εἰς τούς τρεῖς ῾Ιεράρχας. Μηναῖον ᾿Ιουλίου. Εἱρμολόγιον, κλπ.Μοσχονᾶ, Ἀλεξάνδρεια, σ. 171.Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατρ. Βιβλ. 256 (108 ΜΘ)21 ᾿Ιουνίου 1437᾿Εγκώμια εἰς τούς τρεῖς ἱεράρχες. Μηναῖον ᾿Ιουλίου. Εἰρμολόγιον, κλπ.Μοσχονᾶ, Αλεξάνδρεια, σ. 170. ΙωσήφΕμφάνιση
᾿Αθήν. ᾿Εθν. Βιβλ. αρ. Συμπλ. Καταλ. 21 (1323)᾿Απρίλιος 1323ΣυναξάριονΠολίτη, Παλαιογραφικά, ó. 38-39 (σ. 39· το λα να συμπληρωθεί ως Ϛωλα και ότι η έκτη ινδικτιώνα αντιστοιχεί στο 1323) Εμφάνιση
᾿Αθων.Λαύρας Ι 201 (ἔτ. 1327)15 ᾿Οκτωβρίου 1326Συναξάριον Σεπτεμβρίου - ΦεβρουαρίουΣπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 213. Εμφάνιση
᾿Αθων. ῾Αγίας ῎Αννης 11 (ἔτ. 1356)ἔτ. 1356᾿Ισαάκ τοῦ Σύρου Λόγοι ᾿Ασκητικοί, κλπ. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', ó. 13. Εμφάνιση
᾿Αθων. ῾Αγίας ῎Αννης 92.11ἔτ. 1356᾿Ισαάκ τοῦ Σύρου, Λόγοι ἀσκητικοίΓερασίμου Μικρογιαννίτου,..........., σ. 167.Ιωάννης ΔούκαςΕμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 780 [ἔτ. 1400]Φεβρουάριος 1400᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ΛειτουργίαΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', ó. 225. Aland VI, ó. 173. Εμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 683 (14ου αἰ.)14ου αἰ.῾Ομιλίαι, κλπ.Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', ó. 201. Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 146. PLP 7640. Εμφάνιση