Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 131-140 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Καλάβρυτα, Μονῆς Μ. Σπηλαίου 16 (13ου αι.)21 Μαΐου 1269Εὐαγγέλια κατά τάς ἐπ᾿ἐκκλησίᾳ ἀναγνώσεις Βέη, Μ. Σπήλαιον, σ. 17-18. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 173-174. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 85-86. PLP 7370, 8498.Ιωάννης Τζαγραπίνης (;) Εμφάνιση
Καλάβρυτα, Μ. Σπηλαίου 37 (13ου αι.)έτ. 1285/ 186Λύσεις ἀποριῶν θεολογικῶν κατά τά γραφικά κείμενα καί ἐκ διαφόρων Πατέρων Βέη, Μ. Σπήλαιον, σ. 41. Treu, ῾Η μέν χεὶρ, σ. 59. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 186-187. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 127-128. PLP 17703.ΝείλοςΕμφάνιση
Μετέωρα, Μονῆς Μεταμορφώσεως 502 (έτ. 1281)19 Δεκεμβρίου 1281Εὐαγγέλιον Βέη, Μετέωρα, σ. 506. Του Ίδιου, ῎Εκθεσις, σ. 27. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 51. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 182-183. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 113. PLP 12121, 13312, 24237 , 20446, 24237.ΝικόλαοςΕμφάνιση
Μετέωρα, Μονῆς Μεταμορφώσεως 545 (ἔτ. 1296/ 1297)έτ. 1296/ 1297Τά τέσσαρα εὐαγγέλια Βέη, Μετέωρα, σ. 545. Βέη, ῎Εκθεσις, σ. 27. Spatharakis, Illuminated Mss., σ. 5. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 176.Θεόδωρος ΑγιοπετρίτηςΕμφάνιση
Μετέωρα, Μονή Μεταμορφώσεως 539 (έτ. 1292)έτ. 1292Εὐαγγέλιον Βέη, Μετέωρα, σσ. 531-532, 675. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 158.ΘεόκτιστοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Σταυρονικήτα 56 (13ου αἰ.)15 Οκτωβρίου 1242Τετραευάγγελον Γαβριήλ Σταυρονικητιανοῦ, Μ. Σταυρονικήτα, σ. 266. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 45.Εμφάνιση
᾿Αθων. Σταυρονικήτα 56 (13ου αι.)4 Μαΐου 1246Τετραευάγγελον Γαβριήλ Σταυρονικητιανοῦ, Μ. Σταυρονικήτα, σ. 266. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 47.Εμφάνιση
Σέρρες, Μονῆς Προδρόμου Γ 10 (έτ. 1199/ 1200) 1199 / 1200Τά τέσσαρα Εὐαγγέλια Γερμανοῦ (Στρινοπούλου), Κατάλογος 3, σ. 722. Βασικύρου, Μονή Προδρόμου, σ. 99. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 100 (Δαυίδ ὁ Μεγγλαβοίτος). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 1.Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Ι 29έτ. 1279/ 1280Γρηγορίου ἔπη Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 108. Εμφάνιση
᾿Αθων. Διονυσίου 589 [olim 724] (12ου αι.)Ιούλιος 1201Εὐαγγέλιον Εὐθυμίου Διονυσιάτου, Μ. Διονυσίου, σ. 234. Κουρίλα, ῾Αγιορειτ. χειρ., σ. 127. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 48. Huber, Athos, σ. 240, Aland, V, σ. 209. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 3. Της Ίδιας, Σημειώματα, σ. 307. Ιωάννης ΒέργηςΕμφάνιση