Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3311-3320 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Vat. 211ἔτ. 1322/ 1323 Mercati - de’Cavalieri, Cod. Vat., ó. 268 Εμφάνιση
᾿Αθων. Διονυσίου 27013 ᾿Οκτωβρίου 1349Μιχαήλ ᾿ΑτταλειάτηςΛάμπρου, Λακεδ. βιβλ., ó. 166. Εμφάνιση
 6 Δεκεμβρίου 1334Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου, Εὐαγγελική ἀπόδειξις’Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 41. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 382 (Colbert. 4149) (10ος αιώνας)28 ᾿Ιουνίου 1432 Darrouzs, Chypre, σ. 175. Εμφάνιση
Vat. Palat. 120 (ἔτ. 1322/ 1323)ἔτ. 1322/ 1323 Turyn, Cod. Vat., ó. 131. Εμφάνιση
Monac. Bayer. Staatsbibl. 216Νοέμβριος 1349Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου λόγοιΛάμπρου, Λακεδ. βιβλ., ó. 182. Εμφάνιση
Αγ. Ορος, Μονής Ιβήρων1 (8). 11ος αι.28 Σεπτεμβρίου 1355Ιερό ΕυαγγέλιοΣωτηρούδης Ιβήρων, ó. 2. Ο Λάμπρος, Β᾿, ó. 1 δεν έχει αυτό το σημ. Αλλο σημ. Χορηγίας ετ. 1407 βλ. 15ος Α αρ. 771 Εμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 505ἔτ. 1322/ 1323Τά τέσσερα εὐαγγέλιαPolitis, Schreiberschule, ó. 262. Εμφάνιση
᾿Αθήν. ᾿Εθν. Βιβλ. αρ. Συμπλ. Καταλ. 21 (1323)᾿Απρίλιος 1323ΣυναξάριονΠολίτη, Παλαιογραφικά, ó. 38-39 (σ. 39· το λα να συμπληρωθεί ως Ϛωλα και ότι η έκτη ινδικτιώνα αντιστοιχεί στο 1323) Εμφάνιση
Scorial Υ. — ΙΙΙ. — 141 Μαρτίου 1323᾿Ιατρικά κείμεναMiller, Escorial, ó. 255. Εμφάνιση