Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 131-140 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Διονυσίου 198 (ἔτ. 1333/ 1334) ἔτ. 1333/ 1334Βίος ὁσίου ΝήφοντοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 360. Εμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 310 (1230)Αὔγουστος 1365ΣτιχηράριονBenesevic, Opisanie, Ι, ó. 158- 159. PLP 4015. Εμφάνιση
Paris 1590 1410 Darruzes, Κυπριακαί Σπουδαί 17(1953), ó. 92 Εμφάνιση
Vat. Reg. 182ἔτ.1445 Stevenson , Vat. Reg., σ. 125. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1796 Δεκεμβρίου 1334Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου Εὐαγγελική ἀπόδειξις᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 41. Εμφάνιση
Oxford, Bodl. Barocc. 69ἔτ. 1364/ 1365 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις, Ι, ó. 142. Εμφάνιση
᾿Αθων. Κουτλουμουσίου 316 (ἔτ. 1366)9 Μαρτίου 1366Μηναῖον ΣεπτεμβρίουΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 310. PLP 5473. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 310ἔτ. 1334᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 64. Εμφάνιση
Madison (New Jersey), Drew Theological Seminary 122 Μαρτίου 1366 καί 1369Καινή ΔιαθήκηPolitis, Schreiberschule, ó. 28. Clark, .......... σ, 35. Εμφάνιση
Parma Bibl. Palatina ΗΗ.ΙΧ.346 ᾿Ιουλίου 1375῎Εργα ἀστρονομίας καί ἀστρολογίαςMartini, Bibl. Ital., Ι, σ. 180. Εμφάνιση