Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3381-3390 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
῾Ιεροσόλυμα [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα 334]ἔτ. 1336῾Ιστορία Βαρλαάμ καί ᾿ΙωάσαφDarrouzs, Autres mss., ó. 147. Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα ῾Ελλην. Πατριαρχείου [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα 234] (13ου αἰ.)18 Αὐγούστου 1348’Ασκητικά κείμεναDarrouzs, Autres mss, ó. 147. Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα, Λαύρα ἁγίου Σάβα 33 ((11ου αἰ.)᾿Οκτώβριος 1322Συναξάριον μηνός ΝοεμβρίουΜανούσακα, Νικηφόρος Μοσχόπουλος, ó. 235. Εμφάνιση
῾Ο ἁμαρτωλὸς ᾿Ιγνάτιος · ναὶ καὶ οὕτως ἔχει (f. 265v). 15ου αἰ.῾Ωρολόγιον. Μηνολόγιον, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 208.ΙγνάτιοςΕμφάνιση
῾Ο γραφεὺς τῆς ἑρμηνείας τῆς ἄνωθεν ἀναγεγραμμένης ᾿Ιωάννης ἀναγνώστης ἀνέψιος δαὶ τοῦ Καλοθέτου χώρου το15ος αἰ.Darrouzis, Notes, σ. 33- 34. PLP 10593 Ιωάννης, ανιψιός του ΚαλόθετουΕμφάνιση
῾Υπάρχει τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Λαύρας τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίου. διὰ συνδρομῆς τοῦ πανο15ου αἰ.Βίος Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβου᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδη, Κατ. Βατ., σ. 94.ΔιονύσιοςΕμφάνιση
῾Ωμνῶ σε Χριστὲ ᾿Ισαὰκ γραφεὺς πένης Μέμνησο κἀμοῦ τοῦ ταπεινοῦ Γορδίου πάτερ ἀγαθὲ καὶ καλὲ βιβλογράφε ὅ15ου αἰ.Κανόνες τῶν ἀποδείπνων εἰς πάντας τούς ἤχους᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 196.ΙσαάκΕμφάνιση
’Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 255311ου αι᾿Ιωάννης ὁ ΧρυσόστομοςΠολίτη,᾿Εθν. Βιβλ. 2553. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 182.ΚωνσταντίνοςΕμφάνιση
’Αθων. Καρακάλλου 2110 Αὐγούστου 1397ΠαρακλητικήΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 131.ΙωάσαφΕμφάνιση
’Αθων. Λαύρας Λ 964 ᾿Ιουνίου 1482Τυπικόν ἁγίου ΣάβαΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 281.Εμφάνιση