Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3391-3395 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Ιεροσόλυμα, αρ. 334, 14ος αι. (1336)1336 Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ΙΙ ó. 459 Εμφάνιση
῞Οτι ὁ Θεὸς καταρχὰς πλάσας τὸν ῎Ανθρωπον τοῦτον ἐλεύθερον, αὐτεξούσιόν τε καὶ ἀκαταδούλωτον παντὶ, οὐ δοἀρχῶν 15ου αἰ. Darrouzis, Notes, σ. 35. Εμφάνιση
Parisinus 29719 Νοεμβρίου 1413 Daruss Notes ΙΙΙ, σ.247 Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 524 [Reg. 2308]ἔτ. 1390 Darrouzs, Chypre, σ. 177. Εμφάνιση
᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 194 [57]14 Φεβρουαρίου 1437 Σακκελίωνος, ᾿Εθν. Βιβλ., σ. 36. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 156. Εμφάνιση