Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3251-3260 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Λαύρας Α 35 (έτ. 1269)9 Οκτωβρίου 1269Τετραευαγγέλιον Θησαυροί Γ', σ. 225. Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 5. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 50. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 86. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 300. PLP 17727.ΜελέτιοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Γ 118 (12ου αι.)22, 25 Ιανουαρίου 1221᾿Εφραίμ ὁ Σύρος Ευστρατιάδου, Λαύρα, σ. 376. Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 50. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 21.Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Β 89 (έτ. 1320)έτ. 1264/ 1265Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια, Νικολάου, Μεθώνης Λόγος πρός Λατίνους κλπ. Ευστρατιάδου, Λαύρα, σ. 153. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 599 (έτ. 1263 · βλ. ΙΙ, σ. 202). Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σσ. 23- 24. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 79.Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Β 89 (έτ. 1230)25 Ιουλίου 1261Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια, Νικολάου Μεθώνης Λόγος πρός Λατίνους κλπ. Ευστρατιάδου, Λαύρα, σ. 153. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 598. Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σσ. 23-24. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 71.Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Β 23 (143)22 Αὐγούστου 1351Ψαλτήριον Εὐστρατιάδου, Λαύρα, ó. 146 (α+β). Πολίτη, Σημείωμα, ó. 590 (β).Εμφάνιση
᾿Αθων. Διονυσίου 589 [olim 724] (12ου αι.)Ιούλιος 1201Εὐαγγέλιον Εὐθυμίου Διονυσιάτου, Μ. Διονυσίου, σ. 234. Κουρίλα, ῾Αγιορειτ. χειρ., σ. 127. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 48. Huber, Athos, σ. 240, Aland, V, σ. 209. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 3. Της Ίδιας, Σημειώματα, σ. 307. Ιωάννης ΒέργηςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Ι 29έτ. 1279/ 1280Γρηγορίου ἔπη Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 108. Εμφάνιση
Σέρρες, Μονῆς Προδρόμου Γ 10 (έτ. 1199/ 1200) 1199 / 1200Τά τέσσαρα Εὐαγγέλια Γερμανοῦ (Στρινοπούλου), Κατάλογος 3, σ. 722. Βασικύρου, Μονή Προδρόμου, σ. 99. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 100 (Δαυίδ ὁ Μεγγλαβοίτος). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 1.Εμφάνιση
᾿Αθων. Σταυρονικήτα 56 (13ου αι.)4 Μαΐου 1246Τετραευάγγελον Γαβριήλ Σταυρονικητιανοῦ, Μ. Σταυρονικήτα, σ. 266. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 47.Εμφάνιση
᾿Αθων. Σταυρονικήτα 56 (13ου αἰ.)15 Οκτωβρίου 1242Τετραευάγγελον Γαβριήλ Σταυρονικητιανοῦ, Μ. Σταυρονικήτα, σ. 266. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 45.Εμφάνιση