Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3381-3390 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
 22 ᾿Απριλίου 1360 Μὸ῝ἇὸὶὸἇ, ................. ó. 37. Εμφάνιση
London British Museum, ms Burney 21.Μέσα 14ου αι. Τα τέσσερα ευαγγέλια που διαβάζονται στη Θεία Λειτουργία  Εμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ῾Αγ. Αἰκατερίνης 1484᾿Οκτώβριος 1324ΣτιχηράριονBenesevic, Catalogus, ó. 59. Εμφάνιση
Firenze, Laurent. Conv. Soppr. 824 ᾿Απριλίου 1360Μανουήλ Πλανούδης. ᾿Ιωάννης πατριάρχης. Δημήτριος ᾿ΑναγνώστηςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 143. Montfaucon, Palaeographia, ó. 71. Εμφάνιση
Ιεροσόλυμα, αρ. 334, 14ος αι. (1336)1336 Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ΙΙ ó. 459 Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 341ἔτ. 1324/ 1325Μηναῖα Μαρτίου, ᾿ΑπριλίουOmont, Fac-similŽs, ó. 16. Follieri, Saba, ó. 265.  Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. Coisl. 21515 ᾿Ιουνίου 1360Τυπικόν Λαύρας ἁγίου ΣάβαOmont, Fac- similŽs, ó. 17. Omont, Inv. sommaire, ΙΙΙ, ó. 156. Devreesse, Coislin, ó. 197. Vogel- Gardthausen, Schreiber, ó. 167 (ελεγχος) Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, ó. 715, Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. Coisl. 106ἔτ. 1390Μακάριος Χρυσόστομος. ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος, Γρηγόριος ὁ Νύσσης.Montfaucon, Bibl. Coisl., σ. 181. Devreesse, Coislin, σ. 95. Εμφάνιση
῞Οτι ὁ Θεὸς καταρχὰς πλάσας τὸν ῎Ανθρωπον τοῦτον ἐλεύθερον, αὐτεξούσιόν τε καὶ ἀκαταδούλωτον παντὶ, οὐ δοἀρχῶν 15ου αἰ. Darrouzis, Notes, σ. 35. Εμφάνιση
Parisinus 29719 Νοεμβρίου 1413 Daruss Notes ΙΙΙ, σ.247 Εμφάνιση