Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 11-20 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
῾Ο γραφεὺς τῆς ἑρμηνείας τῆς ἄνωθεν ἀναγεγραμμένης ᾿Ιωάννης ἀναγνώστης ἀνέψιος δαὶ τοῦ Καλοθέτου χώρου το15ος αἰ.Darrouzis, Notes, σ. 33- 34. PLP 10593 Ιωάννης, ανιψιός του ΚαλόθετουΕμφάνιση
῾Ο ἁμαρτωλὸς ᾿Ιγνάτιος · ναὶ καὶ οὕτως ἔχει (f. 265v). 15ου αἰ.῾Ωρολόγιον. Μηνολόγιον, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 208.ΙγνάτιοςΕμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα, Λαύρα ἁγίου Σάβα 33 ((11ου αἰ.)᾿Οκτώβριος 1322Συναξάριον μηνός ΝοεμβρίουΜανούσακα, Νικηφόρος Μοσχόπουλος, ó. 235. Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα ῾Ελλην. Πατριαρχείου [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα 234] (13ου αἰ.)18 Αὐγούστου 1348’Ασκητικά κείμεναDarrouzs, Autres mss, ó. 147. Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα 334]ἔτ. 1336῾Ιστορία Βαρλαάμ καί ᾿ΙωάσαφDarrouzs, Autres mss., ó. 147. Εμφάνιση
῾Ιεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., 229 [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα]30 Σεπτεμβρίου 1405ΜηναῖονΠαπαδοπούλου - Κεραμέως, ῾Ιεροσολυμιτική, ΙΙ, ó. 355- 357. Treu, ῾Η μέν χεὶρ, ó. 59. Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 156.  Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμων, Βιβλ. ῾Ελλην. Πατρ., αρ. 27 [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα] (11ου αι.).20 Φεβρουαρίου 1234᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου ῾ΟμιλίαιΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 53. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 33.Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα.............238 (ἔτ. 1391)21 ᾿Ιανουαρίου 1391ΠαρακλητικήΧρυσάνθου, ᾿Εκκλ. Τραπεζοῦντος, σ. 515. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, ῾Ιεροσολυμιτική, ΙΙ, σ. 368. PLP 5940. Κάλλιστος ΡαδηνόςΕμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα,Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 25529 ’Ιουλίου 1449᾿Ιωάννης Ζωναρᾶς. Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος, κλπ.Λάμπρου, ᾿Αθηναῖοι, σ. 20- 21.Μιχαήλ ΚαλοφρενάςΕμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλην. Πατριαρχείου, Σταυροῦ 48 (έτ. 1202)12 Νοεμβρίου 1202Προφητολόγιον λειτουργικὸνΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙΙ, σ. 105. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 230. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 48. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 5. ΝικόλαοςΕμφάνιση