Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3311-3320 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
'Αθων. Βατοπεδίου 290 [olim 260] (10ου αι.)1 Ιουνίου 1296᾿Αναστάσιος Σιναΐτης, ᾿Ιωάννης ΔαμασκηνόςRichard, Les chapitres, σ. 332. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 137. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 170. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. Suppl. 9111 Ιουνίου 1043Τὀ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον ἑλληνιστὶ καί ἀραβιστὶTreu, Gr. Hss., σ. 121. Astruc-Concasty, Suppl:, σ. 9. Lake, Dated Mss., τ. IV, σ. 13. Omont, Fac-similés... du IXe au XIV s., σ. 4. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ , σ. 725. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 155.Ευφήμιος του ΙωάννουΕμφάνιση
᾿Αθην. Βιβλιοθ. ῾Ιστορικῆς καί ᾿Εθνολογικῆς ῾Εταιρείας 200 (τέλος 13ου αι.)1 Ιανουαρίου 1226Βίβλος Βασιλειῶν, Ρήματα ᾿Εκκλησιαστοῦ υἱοῦ Δαυίδ βασιλέως ᾿Ισραήλ ἐν ῾Ιερουσαλήμ.Λάμπρου, ᾿Εθνολογική ῾Εταιρεία, σ. 492. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 25. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1129 [Colbert. 4107]1 ἤ 6 Δεκεμβρίου 1380Βαρλαάμ καί ᾿Ιωάσαφ, ῾ΙστορίαDarrouzs, Notes ΙΙΙ, σ. 96-99.Εμφάνιση
Δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης 21 ή 28 Αυγούστου 1022ΤετραευάγγελονΣιγάλα, Ἀρχεῖα, σ. 11-12. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 150.ΑναστάσιοςΕμφάνιση
Ιεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ., Πατρ., αρ. 220. 1398 1 Δεκεμβρίου 1398ΣυναξάριονΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 330. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 313. PLP 5274. Μιχαήλ ΚατάψυχοςΕμφάνιση
Vat. 1877 (έτ. 1292) 1 Δεκεμβρίου 1292Τυπικόν ἰταλοελληνικόνTuryn, Cod. Vat., σ. 83. Canart, Cod. Vat. σ. 441. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 377. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 195-196. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 157. ΠαύλοςΕμφάνιση
Paris. 1591 [Colbert. 2822] (12ου αι., 13ου αι., 14ου αι.)1 Δεκεμβρίου 1258Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως Darrouzès, Autres mss, σ. 153. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 65.ΝεόφυτοςΕμφάνιση
Mosq. Hist. Mus. VI. 117(254)1 Αυγούστου 880᾿Ασκητικά Μ. ΒασιλείουLake, Dated Mss., τ. VI, σ. 9. Βέη, Un manuscrit, σ. 65. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 123.ΑθανάσιοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Φιλοθέου 1551 Αὐγούστου 1396Μηναῖον ᾿ΙανουαρίουΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 162. Εμφάνιση