Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3341-3350 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αμισοῦ1212 / 1213Τά τέσσαρα ΕὐαγέλιαΙωαννίδου, Ἀνακοίνωσις, σ. 194-195. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 15. Εμφάνιση
᾿Αριστοφάνης (ἔτ. 1320) Cambridge Nn 3.15.1Περί τό 1320Turyn, Euripides, σ. 45- 46 σημ. 77.Εμφάνιση
᾿Εγράφησαν τὰ ἑωθινὰ ἐν τῇ μονῇ τοῦ Βατοπαιδίου ὑπὸ Μακαρίου μοναχοῦ (f. 235). 15ου αἰ.᾿Ακολουθία τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ. ᾿Αντίφωνα. Θεοτοκία, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 238. PLP 16247ΜακάριοςΕμφάνιση
᾿Εκ τῆς συλλογῆς Tischendorf12ου αι. (;)ΕὐαγγελιστάριονDevreesse, Introduction, σ. 48-49. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 222.Εμφάνιση
᾿Ελασσόνα, Μονῆς ᾿Ολυμπιωτίσσης 10 (15ου αι.)Απρίλιος 1270Θεοτοκάριον κλπ.Σκουβαρᾶ, ᾿Ολυμπιώτισσα, σ. 222. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 88. PLP 16236.ΜακάριοςΕμφάνιση
᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Γεωργίου τάχα καὶ ἱερομονάχου. (εν τέλει) 15ου αἰ.Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας καί ἄλλων ῾Ερμηνεία εἰς τό κατά ᾿Ιωάννην ΕὐαγγέλιονΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 158.ΓεώργιοςΕμφάνιση
᾿Ιησοῦ Χριστὲ βοήθει τῷ σῷ δούλῳ ᾿Ιωάννην ᾿Ασάνην τὸν διςύπατος (f. 65r). ῞Ωςπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν πα15ου αἰ.ΣοφοκλῆςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 26.Ιωάννης Ασάνης (;)Εμφάνιση
᾿Ιωάννινα, ᾿Αρχιμανδρεία 14 (έτ. 1291/ 1292)έτ. 1291/ 1292Εὐαγγέλιον κατά τάς ἀναγνώσειςΛάμπρου, ᾿Ηπειρωτικά, σ. 411. Πολίτη, ῎Ηπειρος, σ. 332. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 192-193. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 151.ΙάκωβοςΕμφάνιση
᾿Ιωάννινα, ᾿Αρχιμανδρίτου 10ἔτ. 1305ΕὐαγγέλιονAland, V, ó. 210. Εμφάνιση
᾿Ολυμπιωτίσσης............ἔτ. 1395/ 1396Σκουβαρᾶ........................Εμφάνιση