Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 71-80 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Διονυσίου 111᾿Απρίλιος 1413Λειτουργικόν εἰλητάριονPolitis, Schreiberschule, ó. 270. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος αρ. 3645. Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 254. PLP 14157ΚωνσταντίνοςΕμφάνιση
Venet. Marc. 408᾿Απρίλιος 1387 Λάμπρου, ᾿Ισίδωρος, σ. 404. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 2632 [Reg. 2748] (ἔτ. 1380)᾿Απρίλιος 1380Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας, ΛεξικόνOmont, Fac- similŽs, σ. 19. Omont, Inv. sommaire, ΙΙΙ, σ. 16. Montfaucon, Palaeographia, σ. 72- 73. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 141. Gamillscheg- Harlfinger, Repertorium, 1, σ. 80. PLP 7418, 27462.ΘεόδωροςΕμφάνιση
 ᾿Απρίλιος 1359Κωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου ῾ΕξάβιβλοςTuryn, Italy Εμφάνιση
Vindob. Philos. 219᾿Απρίλιος 1337Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ ᾿Επιτάφια εἰς Μ. Βασίλειον, κλπ.Vorst-Delehaye, Cod. Hagiogr., ó. 37. Hunger, Katalog 1, ó. 326- 330. Bick, Schreiber, ἀρ. 24. Halkin, Fonds, ó. 396. Εμφάνιση
᾿Αθήν. ᾿Εθν. Βιβλ. αρ. Συμπλ. Καταλ. 21 (1323)᾿Απρίλιος 1323ΣυναξάριονΠολίτη, Παλαιογραφικά, ó. 38-39 (σ. 39· το λα να συμπληρωθεί ως Ϛωλα και ότι η έκτη ινδικτιώνα αντιστοιχεί στο 1323) Εμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Εσφιγμένου 56᾿Απρίλιος 1316Μηναῖον ΝοεμβρίουΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 177.ΜάρκοςΕμφάνιση
Napoli, Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele ΙΙΙ, κώδ. ΙΙΙ. D. 28 (ἔτ. 1314)᾿Απρίλιος 1314Τιμαίου Λοκρίδος, περί ψυχᾶς Κόσμω καί φύσιος. Πρόκλου Διαδόχου, Σχόλια εἰς τόν Τίμαιον τοῦ Πλάτωνος.Turyn, Italy, σ. 117-118.Ιωάννης ΚατράρηςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Κ 123 (ἔτ. 1305)᾿Απρίλιος 1305 Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 245. Εμφάνιση
Mess. Bibl. Univ. 71᾿Απρίλιος 1064᾿Ιωάννης ὁ ΧρυσόστομοςLake, Dated Mss., τ. ΙΧ, σ. 5. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 165-166.Γεράσιμος, (διορθωτής και γραφέας του σημειώματος) ΓεώργιοςΕμφάνιση