Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 81-90 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Mosq. Hist. Mus. VI 382᾿Απρίλιος 1063ΜηνολόγιονLake, Dated Mss., τ. VI, σ. 12.Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 165.Εμφάνιση
Vat. Ottob. 205᾿Απρίλιος 1443Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 158.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1129 [Colbert. 4107] ᾿Απρίλιος 1385Βαρλαάμ καὶ ᾿Ιωάσαφ, ῾ΙστορίαDarrouzs, Notes ΙΙΙ, σ. 96- 99, αρ. 95.Εμφάνιση
Cesena, Bibl. Malatestiana Plut. D. XXVIΙ.2 (ἔτ. 1311᾿Απρίλιος 1311῾Ομήρου ᾿ΟδύσσειαΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 209. Turyn, Italy, σ. 113. Mioni, Bibl. Ital. Ι, σ. 58-59. Μανούσακας, Νικηφόρος Μοσχόπουλος, σ. 244. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 340.Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλην. Πατριαρχείου 35 [olim ἁγ. Σάβα] (11ου- 12ου αἰ.)᾿Απρίλιος 1293᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου ῾ΟμιλίαιΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 79. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 196. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 160. PLP 29613.Εμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 780 [ἔτ. 1400]Φεβρουάριος 1400᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ΛειτουργίαΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', ó. 225. Aland VI, ó. 173. Εμφάνιση
Καλάβρυτα, Μ. Σπηλαίου εἰλητάριον 30Φεβρουάριος 1372᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ΛειτουργίαPolitis, Schreiberschule, ó. 28. Βέη, Μ. Σπήλαιον, ó. 31. Εμφάνιση
Venet. Marc. 176 [colloc. 492]Φεβρουάριος 1351Σύνοψις ΒασιλικῶνTuryn, Italy, ó. 214- 215. Εμφάνιση
Venet. Marc. 431 [colloc. 794]Φεβρουάριος 1343’Οπιανοῦ ῾Αλιευτικά. ᾿Αφθονίου Προγυμνάσματα. ῾Ερμογένους περί στάσεων. ῾Ομήρου ᾿Ιλιάς κλπ.Turyn, Italy, ó. 196. Εμφάνιση
᾿Αθων. Διονυσίου 94 (ἔτ. 1322)Φεβρουάριος 1322ΨαλτήριονΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 333. Εμφάνιση