Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3311-3320 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλην. Πατριαρχείου 35 [olim ἁγ. Σάβα] (11ου- 12ου αἰ.)᾿Απρίλιος 1293᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου ῾ΟμιλίαιΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 79. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 196. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 160. PLP 29613.Εμφάνιση
Cesena, Bibl. Malatestiana Plut. D. XXVIΙ.2 (ἔτ. 1311᾿Απρίλιος 1311῾Ομήρου ᾿ΟδύσσειαΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 209. Turyn, Italy, σ. 113. Mioni, Bibl. Ital. Ι, σ. 58-59. Μανούσακας, Νικηφόρος Μοσχόπουλος, σ. 244. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 340.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1129 [Colbert. 4107] ᾿Απρίλιος 1385Βαρλαάμ καὶ ᾿Ιωάσαφ, ῾ΙστορίαDarrouzs, Notes ΙΙΙ, σ. 96- 99, αρ. 95.Εμφάνιση
Vat. Ottob. 205᾿Απρίλιος 1443Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 158.Εμφάνιση
Mosq. Hist. Mus. VI 382᾿Απρίλιος 1063ΜηνολόγιονLake, Dated Mss., τ. VI, σ. 12.Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 165.Εμφάνιση
Mess. Bibl. Univ. 71᾿Απρίλιος 1064᾿Ιωάννης ὁ ΧρυσόστομοςLake, Dated Mss., τ. ΙΧ, σ. 5. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 165-166.Γεράσιμος, (διορθωτής και γραφέας του σημειώματος) ΓεώργιοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Κ 123 (ἔτ. 1305)᾿Απρίλιος 1305 Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 245. Εμφάνιση
Napoli, Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele ΙΙΙ, κώδ. ΙΙΙ. D. 28 (ἔτ. 1314)᾿Απρίλιος 1314Τιμαίου Λοκρίδος, περί ψυχᾶς Κόσμω καί φύσιος. Πρόκλου Διαδόχου, Σχόλια εἰς τόν Τίμαιον τοῦ Πλάτωνος.Turyn, Italy, σ. 117-118.Ιωάννης ΚατράρηςΕμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Εσφιγμένου 56᾿Απρίλιος 1316Μηναῖον ΝοεμβρίουΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 177.ΜάρκοςΕμφάνιση
᾿Αθήν. ᾿Εθν. Βιβλ. αρ. Συμπλ. Καταλ. 21 (1323)᾿Απρίλιος 1323ΣυναξάριονΠολίτη, Παλαιογραφικά, ó. 38-39 (σ. 39· το λα να συμπληρωθεί ως Ϛωλα και ότι η έκτη ινδικτιώνα αντιστοιχεί στο 1323) Εμφάνιση