Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3341-3350 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Paris. Bibl. Nat. 1499᾿Ιανουάριος 1055 ἤ 1056Βίοι ἁγίων μηνὸς ΝοεμβρίουLake, Dated Mss., τ. VI, σ. 14. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 5. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 161.ΕυθύμιοςΕμφάνιση
Oxford, Bodl. Auct. Τ. 5. 28 (ἔτ. 1333)᾿Ιανουάριος 1333Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, ῾ΟμιλίαιTuryn, Gr. Brit., ó. 97. Εμφάνιση
Vat. Ottob. 440᾿Ιανουάριος 1345Κωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου ῾ΕξάβιβλοςTuryn, Italy, ó. 225. Verpeaux, HarmŽnopoulos, ó. 221. Εμφάνιση
Vat. Ottob. 440᾿Ιανουάριος 1345Κωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου, ῾ΕξάβιβλοςTuryn, Italy, ó. 222- 229. Feron- Battaglini, Cod. Ottob., ó. 244. Verpeaux, HarmŽnopoulos, ó. 222. Εμφάνιση
(Πρῶτο ἥμισυ 13ου αἰ.)᾿Ιανουάριος 1368Τά τέσσαρα εὐαγέλιαMosin, Ochrida, ó. 183. Λάμπρου, Σπ., Τό μεσαιωνικόν όνομα της μακεδονικής Πέλλης, ΝΕ 8 (1911), ó. 100. PLP 7841. Εμφάνιση
Vindob. Theol. 240 [Lambeck 105]᾿Ιανουάριος 1400 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 149. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1412 [Reg. 3040]᾿Ιανουάριος 1486Στέφανος ΒυζάντιοςOmont, Mss. de XVe s., σ. 14.Μιχαήλ ΣουλιάρδοςΕμφάνιση
Paris Bibl. Nat. (Reg. 2269) (ἔτ. 1299)᾿Ιούλιος 1299 Ψευδο-Διονυσίου Αρεοπαγίτου ῎Εργα μετά της παραφράσεως Γεωργίου Παχυμέρη Astruc, Manuscrits, ó. 82. Montfaucon, Palaeographia, ó. 67. Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium, 2, σ.34.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1040᾿Ιούλιος 1325Συνεσίου ῎ΕργαOmont, Fac- similŽs, ó. 20.Εμφάνιση
London, Brit. Mus. Addit. 34060᾿Ιούλιος 1438ΠοικίλαRichard, Brit. Mus., ó. 57 - 60.Εμφάνιση