Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 31-40 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Paris. Bibl. Nat. Suppl. 74ἔτ. 1334/ 1335 Τσικνοπούλου, ᾿Επίσκοποι, ó. 180. Εμφάνιση
Oxford, Bodl. Barocc. 69ἔτ. 1375- 1376 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 142. Εμφάνιση
Paris, Bibl. National, αρ. 128 s, 15ος αι.15ος αι. Astruc-Concasty, Supplement grec, ó. 543 Εμφάνιση
Κωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 119ἔτ. 1447 ’Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 12 (1936), σ. 296- 297. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 92. PLP 5625, 714.Γρηγόριος ΑλυάτηςΕμφάνιση
Oxon. Bodl. Bibl. Barocc. 185 (τέλη 11ου αἰ.)ἔτ. 1305 Coxe, Bibl. Bodl. Εμφάνιση
ἀρ. 372 (363)12 Φεβρουαρίου 1335 Benesevic, Opisanie Ι, ó. 204. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)16 Μαρτίου 1377   Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Κ 123 (ἔτ. 1305)᾿Απρίλιος 1305 Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 245. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1291 [Reg. 2957]Σεπτέμβριος 1447 Omont, Mss. de XVe s., σ. 15.Σιλβέστρος ΣυρόπουλοςΕμφάνιση
Kïpenhagen, Det Kongelige Bibl. 3549Περί τό 1305 Turyn, Euripides, ó. 180-181. Εμφάνιση