Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 41-50 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
῞Οτι ὁ Θεὸς καταρχὰς πλάσας τὸν ῎Ανθρωπον τοῦτον ἐλεύθερον, αὐτεξούσιόν τε καὶ ἀκαταδούλωτον παντὶ, οὐ δοἀρχῶν 15ου αἰ. Darrouzis, Notes, σ. 35. Εμφάνιση
῎Ανδρου, Μονῆς Ἁγίας 97 (12ου αι.)12 Ιουνίου 1239ΕὐαγγέλιονΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 135. Λάμπρου, Μ. ῾Αγίας, σ. 226. Πασχάλη, Σημειώματα, σ. 4. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 39. Εμφάνιση
῎Ανδρος, Μονῆς ῾Αγίας 8828 ᾿Ιουλίου 1402 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 151. Εμφάνιση
῎Ανδρος, Μονῆς ῾Αγίας 88 (13ου αι.)έτ. 1247/ 1248 (;)Ματθαίου Βλαστάρη Σύνταγμα κλπ.Λάμπρου, Μ. ῾Αγίας, σ. 220. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 51. Εμφάνιση
῎Ανδρος, Μονῆς ῾Αγίας 6 (13ου αι.)έτ. 1291/ 1292Ψαλτήριον κλπ.Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 153. Λάμπρου, Μ. ῾Αγίας, σ. 143. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 133. PLP 7142ΘεοδόσιοςΕμφάνιση
᾿Ολυμπιωτίσσης............ἔτ. 1395/ 1396Σκουβαρᾶ........................Εμφάνιση
᾿Ιωάννινα, ᾿Αρχιμανδρίτου 10ἔτ. 1305ΕὐαγγέλιονAland, V, ó. 210. Εμφάνιση
᾿Ιωάννινα, ᾿Αρχιμανδρεία 14 (έτ. 1291/ 1292)έτ. 1291/ 1292Εὐαγγέλιον κατά τάς ἀναγνώσειςΛάμπρου, ᾿Ηπειρωτικά, σ. 411. Πολίτη, ῎Ηπειρος, σ. 332. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 192-193. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 151.ΙάκωβοςΕμφάνιση
᾿Ιησοῦ Χριστὲ βοήθει τῷ σῷ δούλῳ ᾿Ιωάννην ᾿Ασάνην τὸν διςύπατος (f. 65r). ῞Ωςπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν πα15ου αἰ.ΣοφοκλῆςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 26.Ιωάννης Ασάνης (;)Εμφάνιση
᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Γεωργίου τάχα καὶ ἱερομονάχου. (εν τέλει) 15ου αἰ.Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας καί ἄλλων ῾Ερμηνεία εἰς τό κατά ᾿Ιωάννην ΕὐαγγέλιονΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 158.ΓεώργιοςΕμφάνιση