Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 51-60 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
῾Ιεροσόλυμα ῾Ελλην. Πατριαρχείου [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα 234] ἔτ. 1456’Ασκητικά κείμεναDarrouzs, Autres ἣὖὖ, σ. 147.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 35130 ᾿Ιουνίου 1389’Ασκητικά κείμεναOmont, Fac- similŽs, σ. 19. Omont, Inv., sommaire Ι, σ. 36. Spatharakis, Illuminated Mss., σ. 67. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 402. Gamillscheg- Harlfinger, Repertorium, 2, σ. 178.ΣοφώνιοςΕμφάνιση
Vindob. 24110 Μαρτίου 1445’Αρχή τῶν τριῶν εὐχῶν. ᾿Οππιανός. Βατραχομυομαχία. Μονωδία ἐπί τῇ τελευτῇ τοῦ αὐτοκράτορος ᾿Ανδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου.Hunger, Katalog 1, σ. 349.(Ιωάννηςf. 132v- βλ. εκδότη)Εμφάνιση
Vindob. 2411 ᾿Ιανουαρίου 1445’Αρχή τῶν τριῶν εὐχῶν. ᾿Οππιανός. Βατραχομυομαχία. Μονωδία ἐπί τῇ τελευτῇ τοῦ αὐτοκράτορος ᾿Ανδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου.Hunger, Katalog 1, σ. 349.Εμφάνιση
Ravennas, Bibl. Classensis 210 [olim 139, 4 ὓ]ἔτ. 1441/ 1442’Αριστοτέλης. Μάξιμος ΠλανούδηςMioni, Bibl. Ital. ΙΙ, σ. 361. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 9. PLP 30412Αθανάσιος ΧαλκεόπουλοςΕμφάνιση
Vindob.29 Μαΐου 1466 (; )’ΑριστοτέληςHunger, Katalog, σ. 197. Εμφάνιση
Venezia, Murano, S. Michele 70 [= Oxford 40036]ἔτ. 1418’ΑριστοτέληςMioni, S. Michele, ó. 332.Ιωάννης ΧιονόπουλοςΕμφάνιση
Firenze, Laurent. 87, 16 (13ου αι.)έτ. 1261’Αριστοτέλους περί κόσμου Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, στ. 398. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 135. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 176. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 73.Εμφάνιση
Firenze, Laur. 87, 16 (13ου αἰ.)έτ. 1273/ 1274’Αριστοτέλους περί κόσμουBandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, στ. 398. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 136. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 177. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 95. Εμφάνιση
Firenze, Laur. 72, 14 (13ου αι.)Α) 9 και 17 Μαρτίου 1296 Β) 17 Ιουνίου 1297’Αριστοτέλους κατηγορίαιBandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, στ. 34. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 169, 177. Εμφάνιση