Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3351-3360 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
῎Ανδρος, Μονῆς ῾Αγίας 6 (13ου αι.)έτ. 1291/ 1292Ψαλτήριον κλπ.Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 153. Λάμπρου, Μ. ῾Αγίας, σ. 143. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 133. PLP 7142ΘεοδόσιοςΕμφάνιση
῎Ανδρος, Μονῆς ῾Αγίας 88 (13ου αι.)έτ. 1247/ 1248 (;)Ματθαίου Βλαστάρη Σύνταγμα κλπ.Λάμπρου, Μ. ῾Αγίας, σ. 220. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 51. Εμφάνιση
῎Ανδρος, Μονῆς ῾Αγίας 8828 ᾿Ιουλίου 1402 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 151. Εμφάνιση
῎Ανδρου, Μονῆς Ἁγίας 97 (12ου αι.)12 Ιουνίου 1239ΕὐαγγέλιονΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 135. Λάμπρου, Μ. ῾Αγίας, σ. 226. Πασχάλη, Σημειώματα, σ. 4. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 39. Εμφάνιση
῞Οτι ὁ Θεὸς καταρχὰς πλάσας τὸν ῎Ανθρωπον τοῦτον ἐλεύθερον, αὐτεξούσιόν τε καὶ ἀκαταδούλωτον παντὶ, οὐ δοἀρχῶν 15ου αἰ. Darrouzis, Notes, σ. 35. Εμφάνιση
´Αγιο Όρος, Μ. Ξηροποτάμου, αρ. 2670.108, 8ος-13ος αι. 1372ΤετραευάγγελονΕυδόκιμος Ξηροποταμινός, Μονή Ξηροποτάμου, σ. 44ΓεώργιοςΕμφάνιση
῾Αγίου Διονυσίου Γαλλίας ἔτ. 1408῾Αγίου Διονυσίου, ῎ΕργαMontfaucon, Palaeographia, ó. 56.ΝΟΜΙΖΩ ´οτι γίνεται παραπομπή στ῏ Oxford λ. Portraits, τ. 3. PLP 31165Μανουήλ ΧρυσολωράςΕμφάνιση
῾Ελλην. Φιλολ. Σύλλογος Κων/ πόλεως 1 (ἔτ. 1306)ἔτ. 1306Θεοφυλάκτου ᾿Επιτομή στό ἔργο τοῦ ᾿Ιωάννη Χρυσοστόμου, Εἰς τά ΕὐαγγέλιαΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 208. Moraux, Syllogos, σ. 2. Ρ. Moraux, Georges Karykas et l’ Épitomé des commentaires de saint Jean Chrysostome sur les quatre Èvangiles. Akten des ΧΙ. Internationalen Byzantinistenkongress, München 1958, σ. 405-408. PLP 11286.Γεώργιος ΚαρυκάςΕμφάνιση
῾Η παροῦσα τετέλεσται βίβλος ταῖς οἰκείαις χερσὶ τοῦ γράψαντος ᾿Ιγνατίου τὸ ἐπόνυμον καὶ τῇ ἐπικλήσει τοῦ15ου αἰ.Μηναῖον ᾿Ιουνίου᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 194.Ιγνάτιος ΚαστανομήτηςΕμφάνιση
῾Η παροῦσα ψαλτικὴ ἐγράφη διὰ χειρὸς κἀμοῦ τοῦ εὐτελοῦς καὶ ἀμαθοῦς ᾿Ανατολίου θύτου διὰ συνδρομῆς τοῦ πα15ου αἰ.Τριώδιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 238. PLP 14238ΑνατόλιοςΕμφάνιση