Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 91-100 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
     Εμφάνιση
Vat. 151516 Σεπτεμβρίου 1382 Turyn, Cod. Vat., σ. 173. Εμφάνιση
     Εμφάνιση
Vat. Reg. 57ἔτ. 1358/ 1359 Turyn, Cod. Vat., σ. 154. Hagiographi Bollandiani- de’ Cavalieri, Cod. Vat., σ. 237. Εμφάνιση
᾿Αθων. Δοχειαρίου 12719 Σεπτεμβρίου 1383 Λάμπρου, ᾿Ισίδωρος, σ. 403. Εμφάνιση
Modena 124 (ὰ, ὣ, 5,7)19 Μαΐου 1454 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 162. Εμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Εσφιγμένου 32011 ᾿Ιουλίου 1464 Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 199. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 165. Εμφάνιση
Milan. Ambros. 399 (G 56 sup.)21 Μαρτίου 1405 Darrouzs, Notes ΙΙ, ó. 40. Darrouzs, Autres mss., ó. 150. Εμφάνιση
Vat. Palat. 27831 Μαΐου 1454 Stevenson, Cod. Palat. , σ. 154. PLP 10959Δημήτριος ΛάσκαρηςΕμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 1204ἔτ. 1464 ; Ναουμίδου, Παλαιογραφικά, σ. 383- 385.ΝικηφόροςΕμφάνιση