Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 21-30 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Laur. Plut. IV. 16᾿Οκτώβριος 1062 7 Νοεμβρίου 1062᾿Αναστάσιος ὁ ΣιναΐτηςLake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 11. Bandini, Cat. Laurentianae, τ. Ι, σ. 540. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 164-165.ΝικηφόροςΕμφάνιση
London, Brot. Mus. Addit. 16398᾿Ιούνιος 1460Μηναῖον ΔεκεμβρίουOmont, σ. 34. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 302. PLP 29621 και 18012 και 18057Θηθέριος ΜητροφάνηςΕμφάνιση
Mediol. Ambros. 664 (Q 8 sup.) [olim V 413]᾿Ιούνιος 1453Μηναῖον ΔεκεμβρίουMartini - Bassi, Ambrosian, ΙΙ, σ. 744.Νικόλαος ΛεμόγνουΕμφάνιση
London, Brit. Mus. Addit. 37008 (ἔτ. 1413)᾿Ιούνιος 1413ΕὐαγγελιάριονRichard, Brit. Mus., ó. 69. Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 84. Spatharakis, Corpus, , ó. 68. Gamillscheg- Harlfinger, Repertorium, ΙΙ, 70. (ὸ῝ὸὼ῍῏ὖ)Λάμπρου, Ενθυμήσεις, Ι, ó. 560. PLP 14007 και 15053 και 25305Γεώργιος ΣιδεροκαστρίτηςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1081 [Reg. 2918]᾿Ιούνιος 1374᾿Αντιόχου ἁγίου Σάβα, ΠανδέκτηςOmont, Fac- similŽs, σ. 19. Montfaucon, Palaeographia, σ. 72. Εμφάνιση
Venet. Marc. 576 [Colloc. 907]᾿Ιούνιος 1374᾿Ιωάννου Καντακουζηνοῦ, Κατά ᾿ΙουδαίωνTuryn, Italy, σ. 241.Ιωάννης ΠεπαγωμένοςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1634 [Colbert. 832]᾿Ιούνιος 1372῾ΗρόδοτοςOmont, Fac- similŽs, ó. 18. Montfaucon, Palaeographia, ó. 72. Omont, Inv. sommaire ΙΙ, ó. 114. Εμφάνιση
Mosq. Hist. Mus. 182 (308/ CCXCV) (ἔτ. 1355)᾿Ιούνιος 1355᾿Ισαάκ τοῦ Σύρου Λόγοι ἀσκητικοίVladimir, Opisanie, ó. 209. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat.1567 [Colbert. 3064]᾿Ιούνιος 1354 Darrouzs, Chypre, ó. 190. Εμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 470᾿Ιούνιος 1344 Hšeg, Hirmologium, ó. 18. Εμφάνιση