Γενική Αναζήτηση

Εμφάνιση 111-120 από 3395 αποτελέσματα.
Σημείωμα #111
Κώδικας Χρονολογία: Vat. 2030
Σημείωμα Χρονολογία: 24 Σεπτεμβρίου 1015
Σημείωμα: + ο ταν οπαντα οπληρων τη δοξα τετελεσθαι η βιβλοσ αυτη δια χειροσ μαρκου αναξιου κληρικου παναμαρτωλου μονησ του αγιου μεγαλομαρτυροσ σωζοντοσ μηνι σεπτεμβριω κδ ημερα σαββατω ωρα Ϛ ετει Ϛφκδ ινδικτιωνοσ ιδ εν ημεραισ βασιλειου και κωνσταντινου. αλλ ο προσεδρευων και εντυγχανων. μνησθη του ποθω πολλω γραψαντοσ βιβλων ταυτην· σοι χριστε δια ταυτην την εμοισ πονοισ καταπαυσιν· -- συγχωρησατε μου πατερεσ και αδελφοι ωσ δια τον κυριον εαν επτεσα εισ τον εργον τουτο κατα αγνοιαν οτι και η γραφοντεσ παραγραφουν αλλα μαλλον ευχεσθε μου οπωσ λαβω απο των αμαρτιων μου την συγχωρησιν αμην. πληρωμα παντων των καλων. ωσπερ ξενοι...
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Εφραὶμ κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 12. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 147.

Σημείωμα #112
Κώδικας Χρονολογία: Mess. Bibl. Univ. 14
Σημείωμα Χρονολογία: 5 Απριλίου 1017
Σημείωμα: + εγραφη η ιερα βιβλοσ δια θεοδωρου μοναχου. εισ τον αγιον ηλιαν τησ μονοκαστανου τον βουνον· μηνι απριλλιω ε· ινδικτιωνοσ ιε ετουσ Ϛφκε +
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος
Εκδόσεις Σημειώματος: Πολίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη, 2209. Lake, Dated Mss., τ. ΙΧ, σ. 4. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 148.

Σημείωμα #113
Κώδικας Χρονολογία: ᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 2209
Σημείωμα Χρονολογία: 22 Φεβρουαρίου 1018
Σημείωμα: ᾿Ετελειώθη συν Θ(ε)ῶ τὸ πρῶτον βιβλίον διὰ Θεοδῶρου (μον)αχ(οῦ) ἐκ τὸν ἅγιον ῾Ηλίαν τῆς Μονοκαστάνου · μηνὶ φευρουαρίω κβ' ἰνδ. α' ἔτους ϚφκϚ'.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός
Εκδόσεις Σημειώματος: Πολίτη, ᾿Εθνική Βιβλιοθήκη, 2209. Lake, Dated Mss., τ. Ι, σ. 18. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 148.

Σημείωμα #114
Κώδικας Χρονολογία: Hierosol. S. Saba 144
Σημείωμα Χρονολογία: 29 Σεπτεμβρίου 1019
Σημείωμα: χειρι γεγραφθω πτωχου δε συμεων· ο αναγινωσκων· μνηαν ποιειτο μαλα· υπερ της υμετερας ουτοι δανεια· ος ηδεωσ επαυσα τους τρεις δακτυλους και το τραχηλον συν τω δεξιον γονει· ειδον το τελος· και τον εσχατον στειχον· ετελειωθη τουτο το ευαγγελιον μηνι σεπτεμβριω εισ τας κθ ετους κοσμου Ϛφκη.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Εὐαγγελιστάριον
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. Ι, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 148.

Σημείωμα #115
Κώδικας Χρονολογία: Leninop. Iffrent. Bibl. 71
Σημείωμα Χρονολογία: έτ. 1019-1020
Σημείωμα: εγραφη χειρι μηχαηλ ταπεινου και αμαρτωλου μοναχου και αναξιου ιερεωσ, εν ετει Ϛφκη ινδικτιωνοσ γ ηλιου κυκλω δ σεληνησ ια· επι τησ βασιλειασ βασιλειου και κωνσταντινου των εκ θεου εστεμενων μεγαλων βασιλεων και αυτωκρατωρων· ηγεμονευοντ(ων?).
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Εὐαγγελιστάριον
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VI, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 148.

Σημείωμα #116
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. 529
Σημείωμα Χρονολογία: Απρίλιος 1020
Σημείωμα: ετελειωθη η παρουσα βιβλοσ μηνι απριλλιω (?) ...ινδικτιωνοσ γ· ετουσ Ϛφκη· γραφεισα (χειρι) θεοφανουσ ταπεινου μοναχου και ευτελουσ γεροντοσ+
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ ῾Ομιλίαι
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. IV, σ. 11. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 3. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 148.

Σημείωμα #117
Κώδικας Χρονολογία: Laur. Plut. ΧΙ. 9
Σημείωμα Χρονολογία: έτ. 1020-1021
Σημείωμα: Α) το επονομαζομενον του χρυσοστομου μαργαρηται βιβλιον τη του κυριου ιησου χριστου χαριτι δια χειροσ εγραφει λουκα αμαρτωλου μοναχου κατ᾿επιτροπην ισιδορω θυεπιολω και καθηγουμενω μονησ του αγιου ιωαννου του απειρου. τω Ϛφκθ ετει του κοσμου · ινδικτιωνοσ δ · σεληνησ κυκλω ιβ· ηλιου ε + ο δε θεοσ (Bandini· διὰ τῶν εὐχῶν τῶν συνετῶς τοῖς ἀναγνώσμασιν ἐντυγχανόντων σώσῃ τὴν αὐτῶν ψυχήν. δόξα τῷ κυρίῳ πάντοτς, ἀμήν.) μνησθητι κυριε του εν πολλω ποθω γραψαντοσ · αμην + ιησουσ + χριστοσ + νικα + φωσ··χριστου + φαινει+ πασιν + τω συμπεραστη των απαντων κτησματων · συ χριστε τιμη και σεβασ πρεπει + (f. 282r). Β) δοσ χριστε χαρην τοισ ησαιου πονοισ αμην·· τληπαθουσ τε αζυγουσ χθαμαλωτατου + (f. 282 v).
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 10. Bandini, Cat. Laurent., τ. Ι, σ. 506. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 149.

Σημείωμα #118
Κώδικας Χρονολογία: ᾿Αθων. Βατοπεδίου
Σημείωμα Χρονολογία: έτ. 1020-1021
Σημείωμα: εγραφει δε η δελτοσ αυτη δια χειροσ βασιλειου αναγνωστου εχρονου (?)· --ανθρωπου του κοιτωνοσ στρατιγου κυρου νικολου (?) ετει Ϛφκθ ινδικτιωνοσ δ (?)
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Παλαιά Διαθήκη
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 11. Ευστρατιάδης Σωφρόνιος - ᾿Αρκάδιος Βατοπεδινός, Κατ. Βατοπεδίου, σ. 18. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 149.

Σημείωμα #119
Κώδικας Χρονολογία: Vat. 414 (olim 281)
Σημείωμα Χρονολογία: 10 ᾿Απριλίου 1021
Σημείωμα: + ’Εγράφη διὰ χειρὸς ἐμοῦ ᾿Ηλιοῦ εὐτελοῦς καὶ χθαμαλοῦ πρεσβυτέρου, ἐπληρώθ(η) δὲ μ(ηνὶ) ἀπριλλίῳ ι' ἰνδ. γ' ἔτους Ϛφκθ'
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Μ. Βασίλειος
Εκδόσεις Σημειώματος: Devreesse, God. 330-603, σ. 123. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 150

Σημείωμα #120
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. 375
Σημείωμα Χρονολογία: 26 Νοεμβρίου 1021
Σημείωμα: η χειρ μεν η γραψασα συπετε ταφω, γραφει δε μενη προσ χρωνουσ πολλουσ· δοξα τω θεω αμην· ετελειοθη τω παρον εκλογαδιον δια χειροσ ηλιου πρεσβυτερου και μοναχου σπιλεοτου μηνι νοεμβριω κϚ ημερα κυριακη ωρα θ· ετουσ Ϛφλ ινδικτιωνοσ ε·
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Εὐαγγέλια καί ᾿Επιστολαί
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. IV, σ. 12. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 3. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 150