Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 121-130 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Λαύρας Α 46 (ἔτ. 1332/ 1333)ἔτ. 1332/ 1333ΕὐαγγέλιονΣπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 6. Θησαυροί, Γ', ó. 227. Εμφάνιση
Venet. Marc. ΙΙ, 2 [colloc. 1012]ἔτ. 1364/ 1365῾Αγίου Αὐγουστίνου, περί τῆς ῾Αγίας Τριάδος, σέ ἑλληνική μετάφραση Μαξίμου ΠλανούδηTuryn, Italy, ó. 233. Mioni, Bibl. D. Marci, Ι, ó. 87. Εμφάνιση
᾿Αθων. Φιλοθέου (14ου αἰ.)ἔτ. 1304ΤετραευάγγελονΛάμπρου, Κατάλογος Α', ó. 153. Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Λ 95 (905) (ἔτ. 1333)ἔτ. 1333ΤυπικόνBenesevic, Εἰδήσεις, ó. 77. Εμφάνιση
᾿Αθων. Παντοκράτορος 162 (ἔτ. 1364/ 1365)ἔτ. 1364/ 1365Μηναῖον ᾿ΑπριλίουΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 109. Εμφάνιση
256 (849)ἔτ. 1304ΘεοτοκάριονBenesevic, Opisanie Ι, ó. 135. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. Coislin 28 anc. 253ἔτ. 1333/ 1334   Εμφάνιση
᾿Αθων. Διονυσίου 86 (ἔτ. 1037)30 ᾿Απριλίου 1365ΨαλτήριονΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 328. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις, Ι, ó. 137. Darrouzs, T extes, ó. 170. Εμφάνιση
Laurent. San Marco 307, ff. 35--50  VG 316, Bick 21 (32-33), Βand Laur Sup 3V, PLP 18010. Εμφάνιση
Vat. 2220 (;)ἔτ. 1304/ 1305 Turyn, Cod. Vat., ó. 104. Εμφάνιση