Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 41-50 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Λαύρας Β 89 (ἔτ. 1320)᾿Ιούλιος 1320Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια Νικολάου Μεθώνης Λόγος πρός Λατίνους κλπ.Εὐστρατιάδου, Λαύρα, ó. 151 (;), Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 23 - 24 (;). Εμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Εσφιγμένου (Εἰλητάριον) 34 (14 αἰ.)᾿Ιούλιος 1306’Απόστολος καί Εὐαγγέλια στίς Θεομητορικές ἑορτές Μ. Βασιλείου Νουθεσία πρός τούς ἱερεῖςΛάμπρου, Κατάλογος, Α', ó. 174. Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Λ 92᾿Ιούλιος (; ) 1438ΤυπικόνΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 280. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 81. PLP 16337 Γεώργιος ΜακεδόναςΕμφάνιση
Mosq. Hist. Mus. VI. 98 (96)᾿Ιούνιος 917῎Εργα ᾿Ιωάννου τοῦ ΧρυσοστόμουLake, Dated Mss., τ. VI, σ. 9, Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 126.ΝικόλαοςΕμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 91 [2146.435]᾿Ιούνιος 1488ΤριώδιονΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 66.ΒαρνάβαςΕμφάνιση
London, Brit. Mus. Addit. 34060᾿Ιούλιος 1438ΠοικίλαRichard, Brit. Mus., ó. 57 - 60.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1040᾿Ιούλιος 1325Συνεσίου ῎ΕργαOmont, Fac- similŽs, ó. 20.Εμφάνιση
Paris Bibl. Nat. (Reg. 2269) (ἔτ. 1299)᾿Ιούλιος 1299 Ψευδο-Διονυσίου Αρεοπαγίτου ῎Εργα μετά της παραφράσεως Γεωργίου Παχυμέρη Astruc, Manuscrits, ó. 82. Montfaucon, Palaeographia, ó. 67. Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium, 2, σ.34.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1412 [Reg. 3040]᾿Ιανουάριος 1486Στέφανος ΒυζάντιοςOmont, Mss. de XVe s., σ. 14.Μιχαήλ ΣουλιάρδοςΕμφάνιση
Vindob. Theol. 240 [Lambeck 105]᾿Ιανουάριος 1400 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 149. Εμφάνιση