Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 51-60 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
(Πρῶτο ἥμισυ 13ου αἰ.)᾿Ιανουάριος 1368Τά τέσσαρα εὐαγέλιαMosin, Ochrida, ó. 183. Λάμπρου, Σπ., Τό μεσαιωνικόν όνομα της μακεδονικής Πέλλης, ΝΕ 8 (1911), ó. 100. PLP 7841. Εμφάνιση
Vat. Ottob. 440᾿Ιανουάριος 1345Κωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου ῾ΕξάβιβλοςTuryn, Italy, ó. 225. Verpeaux, HarmŽnopoulos, ó. 221. Εμφάνιση
Vat. Ottob. 440᾿Ιανουάριος 1345Κωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου, ῾ΕξάβιβλοςTuryn, Italy, ó. 222- 229. Feron- Battaglini, Cod. Ottob., ó. 244. Verpeaux, HarmŽnopoulos, ó. 222. Εμφάνιση
Oxford, Bodl. Auct. Τ. 5. 28 (ἔτ. 1333)᾿Ιανουάριος 1333Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, ῾ΟμιλίαιTuryn, Gr. Brit., ó. 97. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1499᾿Ιανουάριος 1055 ἤ 1056Βίοι ἁγίων μηνὸς ΝοεμβρίουLake, Dated Mss., τ. VI, σ. 14. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 5. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 161.ΕυθύμιοςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1412 [Reg. 3040]᾿Ιανουάριος 1486Στέφανος ΒυζάντιοςOmont, Les manuscrits ; , σ. 38. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 318.Μιχαήλ ΣουλιάρδοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Λ 96᾿Ιανουάριος 1410Τυπικόν ἁγίου ΣάβαΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 281.Εμφάνιση
Venezia Marc. 578 [colloc. 866]᾿Ιανουάριος 1346Στίχοι Λέοντος τοῦ Σοφοῦ. Στίχοι εἰς τό Ψαλτήριον κλπ.Turyn, Italy, ó. 199- 204.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 401᾿Αρχές 15ου αἰ.Darrouzs, Notes, σ. 34- 35.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 401᾿Αρχἐς 15ου αἰ.Darrouzs, Notes, σ. 34- 35.Εμφάνιση