Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 61-70 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Udine, Bibl. Arch. Utinensis 8 (VI.VIIΙ) (ἔτ. 1302)ἔτ. 1302Μ.Βασιλείου ῾ΟμιλίαιCosattini, Udine, ó. 398. Εμφάνιση
Vat. 170 [olim 1045] (13ου-14ου αἰ.)ἔτ. 1328Κωνσταντῖνος Μανασσῆς. Πασχάλιον ἐτῶν 1446- 1492.  Εμφάνιση
Venet. Marc. 146 [colloc. 1043] (ἔτ. 1363)17 ᾿Απριλίου 1363Θωμᾶ ᾿Ακυινάτου, ἔργα μεταφρασθέντα εἰς τήν ἑλληνικήν ὑπό Δημητρίου ΚυδώνηTuryn, Italy, ó. 231. Εμφάνιση
Ψεολωψλχτθοψβ ' λχϚ λ' μθψσ (= τέλος τοῦ Ψαλτηρίου δόξα τῷ) ( εν τέλει) 15ου αἰ.ΨαλτήριονΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σελ. 312. Εμφάνιση
Firenze, Laur. 59, 35 (14ου αἰ.)ἔτ. 1330Συνέσιος. Θεόδωρος Λάσκαρις. ᾿Ανώνυμος.Bandini, Cat. Laurent. ΙΙ, ó. 556. Λάμπρου, ’Ενθυμήσεις Ι, ó. 139. Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Ι 70 (ἔτ. 1363)9 ᾿Ιουνίου 1363Μηναῖον Μαρτίου - ᾿ΑπριλίουΣπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 191. Follieri, Saba, ó. 265. PLP 8162. Εμφάνιση
Scor. ῢ. ΙΙΙ. 104 Μαρτίου 1392᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος. Γρηγόριος ὁ ΝαζιανζηνόςMiller, Escurial, σ...... Εμφάνιση
Κύπρος, αρ. 64 S. sab. 334 , 15ος αι. 1404Η ιστορία του Βαρλαάμ καί του Ιοάσαφ, αντιγραμμένη από τον Ιωάννη Χούμνο από την ΚωνσταντινούποληDarruses, Manuscrits de Cypre, ΙΙ, ó. 147 Εμφάνιση
Napoli. Bibl. Naz. Vittorio Emmanuele ΙΙΙ, κώδ. ΙΙΙ. Β. 22 ἔτ. 1331/ 1332Κωνσταντῖνος Μανασσῆς. Μιχαήλ Ψελλός. ᾿Ιωάννης Δαμασκηνός. ᾿Αναστάσιος ΣιναΐτηςTuryn, Italy, ó. 134- 136. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 11435 ᾿Ιουλίου 1363’Ανθολόγιον ᾿ΑσκητικῶνDarrouzes, Notes, ó. 38- 39. Εμφάνιση