Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 71-80 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Mediol. Ambros. 592 ( Ο 94 sup.)1 Φεβρουαρίου 1440Θεόδωρος Πρόδρομος Martini- Bassi, Ambrosian, ΙΙ, σ. 685. Εμφάνιση
ἀρ. 309 (1586) (ἔτ. 1333)28 ᾿Ιανουαρίου 1333ΣτιχηράριονBenesevic, Opisanie Ι, ó. 157. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 450 [Reg. 2270] (ἔτ. 1363)11 Σεπτεμβρίου 1363῾Αγίου ᾿Ιουστίνου καί ᾿Αθηναγόρα ῎ΕργαOmont, Fac- similŽs, ó. 17. Εμφάνιση
TŸbingen, UniversitŠtsbibliothek Mb 8 [Cab. 21]29 Μαρτίου 1393Μανουήλ Μοσχοπούλου, ΓραμματικήSchmidt, W., Verzeichnis der griechischen Handschriften der Kšniglichen UniversitŠtsbibliothek (in TŸbingen) en appendice a Verzeichnis der Doktoren welche die Philosophische FacultŠt der Kšniglich WŸrttembergischen Eberhard-Karls- UniversitŠt in TŸbingen im Dekanatsjahr 1901-1902 ernannt hat. TŸbingen 1902, σ. 14. Να κάνω έλεγχο από Ρισαρ PLP 11848.  Εμφάνιση
Τραπεζοῦς, Γεωργίου Περιστεριώτου 12 (13ου- 14ου αιώνα)4 ᾿Ιουλίου 1440ΣυναξάριονBryer, Obits, σ. 138. Εμφάνιση
Oxford, Bodl. Auct. Τ. 5. 28 (ἔτ. 1333)᾿Ιανουάριος 1333Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, ῾ΟμιλίαιTuryn, Gr. Brit., ó. 97. Εμφάνιση
Vat. Ottob. 2105 Μαΐου 1361῾ΗσίοδοςTuryn, Cod. Vat., ó. Feron-Battaglini, Cod. Ottob., ó. 122- 123. Εμφάνιση
᾿Αθων. Ξενοφῶντος 5 (ἔτ. 1303)24 Μαΐου 1303ΨαλτήριονΛάμπρου, Κατάλογος, Α', ó. 60. Εμφάνιση
Vat. Ottob. 21021 Σεπτεμβρίου 1363῾ΗσίοδοςTuryn, Cod. Vat., ó. . Feron- Battaglini, Cod. Ottob., ó. 122- 123. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 306 (ἔτ. 1333)Μάϊος 1333᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ερμηνεία εἰς τό κατά ᾿Ιωάννην Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 63. Politis, Schreiberschule, ó. 262. Εμφάνιση