Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 71-80 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
29 Φεβρουαρίου 1428Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, ῾ΟμιλίαιStudemund- Koln, Cod. Berolinenses, σ. 7- 8. PLP 13484.Εμφάνιση
31 Μαρτίου 1482Montfaucon, Palaeographia, σ. 84.Εμφάνιση
(; ) Μάρτιος 1389Θωμᾶ τοῦ μαγίστρου, ᾿Ονομάτων καί ρημάτων ἐκλογή. Αἰνίγματα καί ἐπιγράμματαMartini - Bassi, Ambrosian Ι, σ. 312. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 148.Εμφάνιση
(; ) ’Ιανουάριος 1390Θωμᾶ τοῦ μαγίστρου, ᾿Ονομάτων καί ρημάτων ἐκλογή. Αἰνίγματα καί ἐπιγράμματαMartini- Bassi, Ambrosian Ι, σ. 312. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 148.Εμφάνιση
17 Φεβρουαρίου 1436Hunger, σ. 91.Εμφάνιση
(ἔτ. 1301)ἔτ. 1301ΠραξαπόστολοςTreu, Testament, ó. 104. Εμφάνιση
(ἔτ. 1304)10 ᾿Οκτωβρίου 1304῾Η Καινή Διαθήκη πλήν τῆς ᾿ΑποκαλύψεωςTreu, Testament, ó. 148. Εμφάνιση
ἀρ. 309 (1586) (ἔτ. 1333)28 ᾿Ιανουαρίου 1333ΣτιχηράριονBenesevic, Opisanie Ι, ó. 157. Εμφάνιση
ἀρ. 372 (363)12 Φεβρουαρίου 1335 Benesevic, Opisanie Ι, ó. 204. Εμφάνιση
ἀρ. 276 (ἔτ. 1331/ 1332)ἔτ. 1331/ 1332ΕἱρμολόγιονBenesevic, Opisanie, Ι, ó. 137. PLP 3935. Εμφάνιση