Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3331-3340 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1199Φεβρουάριος 1346Στίχοι εἰς τήν Θεοτόκον. Τυπικόν Λαύρας ἁγίου Σάββα, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 202. Χρυσάνθου, ᾿Εκκλ. Τραπεζοῦντος, ó. 413. Darrouzs, Calendriers, ó. 82.Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 760 (11ου αι.)2 Μαρτίου 1299Ψαλτήριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 149. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 185. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 852 [olim 656] (ἔτ. 1287) 20 Μαρτίου 1287Πράξεις καί ἐπιστολαί τῶν ᾿Αποστόλων᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 163. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 188. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 134-135. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 14. PLP 17315, 602.ΑλέξιοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 920 (έτ. 1292/ 1293)έτ. 1292/ 1293Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 171. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 142. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 196. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 159. PLP 7415, 10391.ΘεόδωροςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 962 [olim 760) (έτ. 1284)έτ. 1284Τά τέσσαρα εὐαγγέλια, αἱ Πράξεις τῶν ἀποστόλων κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 176. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 135. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 184. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 122.Θεόδωρος ΑγιοπετρίτηςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1486 [olim 891] (έτ. 1291)13 Δεκεμβρίου 1291Στιχηράριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 234. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 98. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 150. PLP 91411.Δανιήλ Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1492 (έτ. 1242)12 Φεβρουαρίου 1242Στιχηράριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 234. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 43.ΝεόφυτοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1499 (έτ. 1291)23 Σεπτεμβρίου 1291Στιχηράριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 236. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 149. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 163 (έτ. 1280/ 1281)έτ. 1280/ 1281Δογματική Πανοπλία᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 38. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 110. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 202 ή 227 (έτ. 1232)Απρίλιος 1232 ή 1234᾿Ιωάννης Ζωναρᾶς᾿Αρκαδίου Βατοπεδινού - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 49 (Βατοπεδίου 227). Benesević , Εἰδήσεις, σ. 6, 98. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 32-33. Εμφάνιση