Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 31-40 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Κωδ. ᾿Εθν. Βιβλ. 629ἔτ. 1386Εμφάνιση
Scorial. y. ΙΙ. 10 (12ου- 13ου αἰ.)25 Σεπτεμβρίου 1356Μεταφραστής μηνός ᾿Ιανουαρίου. Νείλου μοναχοῦ, ῎ΕργαΕμφάνιση
Scorial. Ψ- ΙΙ-1212ου αι. (; )Μ. Βασιλείου καὶ Γρηγορίου Νύσσης. ῎ΕργαΛουκάς;Εμφάνιση
Vaticanus Graecus 980, 1322/23Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1023 [Reg. 2901] (έτ. 1252)έτ. 1252᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου ῾ΟμιλίαιΕμφάνιση
Oxon. Bodl. 12224 ᾿Ιουνίου 1362  ó. 200. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)9 Φεβρουαρίου 1406Συναξάριον Constantinides- Browning, ............ ó. 80. Darrouzs, Paris. 1588, ó. 37. Εμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Εσφιγμένου 91 (15ου αι.)Αὔγουστος 1404Ιωάννου του Σχολαστικού Κλίμαξ Λάμπρου, Αγ. ῎Ορος, Α, σ. 181. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 98. PLP 5137.ΚανστρήστοςΕμφάνιση
Mosq. Sammlung Sobranoff 111622 Ιουνίου 1235Θεοτοκάριον Amphilochii, Opisanie ΙΙΙ, σ. 4. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 67. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 34.ΓεράσιμοςΕμφάνιση
Scorial. Ψ.IV.14 (έτ. 1298)21 Αυγούστου 12948’Αέτιος ᾿Αμιδηνός Andrés, Escorial ΙΙΙ, σ. 100. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 182.Εμφάνιση