Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 51-60 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Βατοπεδίου 760 (11ου αἰ.)2 Μαρτίου 1299Ψαλτήριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου Κατ. Βατ., σ. 149.Εμφάνιση
῾Υπάρχει τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Λαύρας τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίου. διὰ συνδρομῆς τοῦ πανο15ου αἰ.Βίος Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβου᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδη, Κατ. Βατ., σ. 94.ΔιονύσιοςΕμφάνιση
Αθων., Βατοπεδίου αρ. 186 17 ᾿Ιανουαρίου 1285᾿Εφραίμ τοῦ Σύρου, Λόγοι κλπ. Σωφρονίου ῾Ιεροσολύμων, Βίος τῆς ὁσίας Μαρίας᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ-Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 42.ΚάλλιστοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 966 [olim 763] (έτ. 1289)2 Σεπτεμβρίου 1289Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, σ. 176. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 94. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 190. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 141-142. PLP 4514, 16050, 92595, 91729.Γεώργιος Μαγκανάσης, Γρηγόριος; (Μαγκανάρης Γεώργιος Γρηγόριος - βλ. ΡἃΡ)Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 368 (έτ. 1294)Μάρτιος 1294’Ιωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος λόγοι ἀσκητικοί᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 71. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 197. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 161, υπ. 2. ΤρύφωνΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 202 ή 227 (έτ. 1232)Απρίλιος 1232 ή 1234᾿Ιωάννης Ζωναρᾶς᾿Αρκαδίου Βατοπεδινού - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 49 (Βατοπεδίου 227). Benesević , Εἰδήσεις, σ. 6, 98. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 32-33. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 163 (έτ. 1280/ 1281)έτ. 1280/ 1281Δογματική Πανοπλία᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 38. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 110. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1499 (έτ. 1291)23 Σεπτεμβρίου 1291Στιχηράριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 236. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 149. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1492 (έτ. 1242)12 Φεβρουαρίου 1242Στιχηράριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 234. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 43.ΝεόφυτοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 1486 [olim 891] (έτ. 1291)13 Δεκεμβρίου 1291Στιχηράριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 234. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 98. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 150. PLP 91411.Δανιήλ Εμφάνιση