Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 111-120 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Paris. Bibl. Nat. 1588 [Colbert 371] (12ου, 13ου αἰ.)12/ 13 ᾿Ιουνίου 1393ΣυναξάριονDarrouzs, Paris. 1588, σ. 50. Εμφάνιση
(ἔτ. 1304)10 ᾿Οκτωβρίου 1304῾Η Καινή Διαθήκη πλήν τῆς ᾿ΑποκαλύψεωςTreu, Testament, ó. 148. Εμφάνιση
᾿Αθων. Καυσοκαλύβια13 ᾿Απριλίου 1332᾿Αποστόλου Παύλου, ἐπιστολαίΚουρίλα, Καυσοκαλύβια, ó. 10. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. Suppl. 1034 [olim S. Germain 882, 2] (ἔτ. 1364)3 ᾿Ιουνίου 1364Κωνσταντίνου Μανασσῆ, Χρονικόν Κατάλογος αὐτοκρατόρων καί πατριαρχῶν. Θεοδώρου Προδρόμου, Στίχοι, κλπ.Omont, Fac- similŽs, ó. 18. Astruc- Concasty, Suppl., ó. 130- 131. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 9715 ᾿Ιουνίου 1393 Darrouzs, Notes ΙΙΙ, σ.  Εμφάνιση
᾿Αθων. Διονυσίου 9 (ἔτ. 1304)᾿Οκτώβριος 1304ΤετραευάγγελονΛάμπρου, Κατάλογος, Α', ó. 319. Εμφάνιση
Grottaferrata, Badia Greca B.b. VIΙΙἔτ. 1332/ 1333Μαρτύριον καί ἀκολουθία ἁγίας Μαρίνης κλπ.Turyn, Italy, ó. 182- 183. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 589 (ἔτ. 1364)ἔτ. 1364Γρηγορίου Νύσσης, ᾿Εκλογαί μαρτυριῶν πρός ᾿Ιουδαίους. Ξιφιλίνου, ῾Ερμηνεία εἰς τά εὐαγγέλια᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 116. Εμφάνιση
Κυριακός εξ Αγκώνος, 517 G, 15ος αι. 1447-8 Diller, Autografs of Georgius Gemistus, ó. 30 Εμφάνιση
Oxford, Bodl. Cromwell 15 (10ου αἰ.)ἔτ. 1364ΤετραευάγγελονHutter, Corpus, Ι, ó. 12. PLP 8349. Εμφάνιση