Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 11-20 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Παντελεήμονος 701 (14ου αἰ.)22 Μαρτίου 1391Τριώδιον ΠεντηκοστάριονΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 418. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 149. Εμφάνιση
᾿Αθων. Κουτλουμουσίου 133ἔτ. 1325/ 1326᾿Ιωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος, ΚλίμαξΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 286. Εμφάνιση
Σινά, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 319 (1627)ἔτ. 1360/ 1361Μηναίον ᾿Ιουλίου - ΑὐγούστουBenesevic, Opisanie, Ι, ó. 173. Εμφάνιση
Μονή Μ. Λαύρας, αρ. 1285, 201, 14ος αι. (=1326)1326ΣυναξαριστήςSpyridon Lauriotes-Eustratiades, Manuscripts of the Laura, ó. 213 Εμφάνιση
Τραπεζοῦς, Γεωργίου Περιστεριώτου 12 (13ος- 14οσ αιώνας)10 ᾿Ιουλίου 1437ΣυναξάριονBryer, Obits, σ. 138. Παπαδοπούλου - Κεραμεύς, Τραπεζουντιακά, σ.... Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Η 54ἔτ. 1325/ 1326ΕὐαγγέλιονΣπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 112. Εμφάνιση
᾿Αθων. Δοχειαρίου 76ἔτ. 1361ΤετραευάγγελονΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 240. Εμφάνιση
Τραπεζοῦς, Γεωργίου Περιστεριώτου 12 (13ου- 14ου αιώνα)7 Αὐγούστου 1437ΣυναξάριονBryer, Obits, σ. 136. Εμφάνιση
Madrid, Bibl. Univ. Ε. 1, Ν. 76.ἔτ. 1325/ 1326 Graux- Martin, Espagne, ó. 135. Εμφάνιση
Mediol. Ambros. D 538 inf. (ἔτ. 1362)7 ᾿Απριλίου 1362Πλούταρχος. ῾Επτά βυζαντινά ἐπιγράμματαTuryn, Italy, ó. 229. Turyn, Gr. Brit., ó. 130. Martini - Bassi, Ambrosian, ΙΙ, ó. 1073. Λάμπρου, Λακεδ. βιβλ., ó. 168. Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 281. Για πληρέστερο κατάλογο των χειρογράφων του Τζυκανδύλη βλ. Δ. Σοφιανού, Δύο μετεωρικά χειρόγραφα πελοποννησιακής προελεύσεως. Λακωνικαί σπουδαί 10 (1990), "Θησαύρισμα , Αριστείον πνευματικόν εις τον Δικαίον Βαγιακάκον" , ó. 94-96. PLP 11315(πληροφορίες). Εμφάνιση