Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 81-90 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Vat. Ottob 210 ῾ΗσίοδοςTuryn, Cod. Vat., ó. Feron- Battaglini, Cod. Ottob., ó. 122- 123. Εμφάνιση
Τραπεζοῦς, Γεωργίου Περιστεριώτου 1222 ᾿Ιουνίου 1393ΣυναξάριονBryer, Obits, σ. 135. Εμφάνιση
Neapol. Bibl. Nazionale Vittorio Emanuele ΙΙΙ, ms. giˆ Vindob. gr. 2223 ᾿Ιουλίου 1303ΨαλτήριονTuryn, Italy, ó. 104-105.  Εμφάνιση
᾿Αθων. Παντελεήμονος 19 (12ου αἰ.)7 ᾿Ιουνίου 1333Ψαλτήριον. ᾿Ωδαί. Κανών εἰς τήν ΘεοτόκονΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Β', ó. 284. Εμφάνιση
London, Brit. Mus. Harley 5782 (ἔτ. 1363)ἔτ. 1363ΣυναξάριονTuryn, Gr. Brit., ó. 130- 131. Omont, Notes, ó. 29. PLP 7887. Εμφάνιση
Τραπεζοῦς, Γεωργίου Περιστεριώτου 1226 ᾿Ιουνίου 1393ΣυναξάριονBryer, Obits, σ. 136. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Τραπεζουντιακά, σ. 680 (9). Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 92. (251. ΡΞΖ)19 Δεκεμβρίου 1331ΜηναίονΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, ó. 67. Εμφάνιση
᾿Αγνώστου Βιβλιοθήκης β'ἔτ. 1363 Παπαδοπούλου- Κεραμέως, ῎Αγνωστος βιβλ., ó. 395. ᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 286. Εμφάνιση
Modena, Bibl. Estense a.u.9.5. [olim ΙΙΙ. Β.10; Gr. 62 (Puntoni)] (ἔτ. 1393)24 ᾿Ιουλίου 1393Κωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου, ῾Εξάβιβλος καί ᾿Επιτομή τῶν ἱερῶν κανόνωνTuryn, Italy, σ. 257. Εμφάνιση
28 Δεκεμβρίου 1331 ΣυναξάριονMontfaucon, Palaeographia, ó. 69. Εμφάνιση