Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3351-3360 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Vat. Palat. 120 ἔτ. 1323᾿Ιωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος ΚλῖμαξStevenson, Cod. Palat., ó. 57. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1588 [Colbert 371] (12ου, 13ου αἰ.)6 Μαρτίου 1351ΣυναξάριονDarrouzs, Paris. 1588, ó. 38- 39. Εμφάνιση
 ἔτ. 1453 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 161. Εμφάνιση
Vat. Barb. 503 [olim IV. 85]ἔτ. 1323/ 1324 Turyn, Cod. Vat., ó. 132. Εμφάνιση
᾿Αθων. Φιλοθέου 88 (ἔτ. 1351)2 Αὐγούστου 1351Βασιλείου Καισαρείας ᾿Εγκώμιον. ῎Αθλησις τοῦ μάρτυρος Πολυεύκτου κλπ.Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 158. Εμφάνιση
Πάτμος 31Α, αρ. 381, 13491η Μαίου 1349 Κομίνης, Παμ. Κώδικες, ó. 18-19 Εμφάνιση
Vat. Reg. 166 (14ου, 15ου αι.)λίγο μετά το 1455Κωνσταντίνου Μανασσῆ, Σύνοψις Χρονική. ΕπιγράμματαSrevenson, Vat. Reg., ó. 114. Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Ε43 (ἔτ. 1323/ 1324)ἔτ. 1323/ 1324 Σπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. Turyn, Gr. Brit., ó. 87. Εμφάνιση
Μητροπόλεως Μεσημβρίας14 Νοεμβρίου 1422 Μ. Γεδεών, ᾿Ανέκδοτος κῶδιξ τῆς μητροπόλεως Μεσημβρίας. ῾Ημερολόγιον ᾿Ανατολῆς. ῎ Ετος ἓκτον. Κων/πολις 1866, σελ. 178. Χρυσάνθου, ᾿Εκκλησία Τραπεζοῦντος, σελ. 259. Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 108 (1435)ἔτ. 1435ΕὐαγγελιστάριονΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 74- 75. Εμφάνιση