Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 91-100 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Parisinus 297.27 ᾿Απριλίο1383 Daruss Notes, ΙΙΙ, σ. 247 Εμφάνιση
Real Bibl. de El Escorial, w.III.18, αρ. 552, 13ος-14ος αι.1390 Andres, Escorial ΙΙΙ, σ.222-223 Εμφάνιση
Vat. 1378Τέλους 15ου αἰ.Λάμπρου, Λακεδ. βιβλ., σ. 342.Εμμανουήλ Καβάκης του ΡάληΕμφάνιση
Vat. 1636 Μάρτιος 1064᾿Ανδρέας Κρήτης κλπ.Giannelli, Cod. 1485-1683, σ. 338. Lake, Dated Mss., τ. VIΙΙ, σ. 7. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 166.ΛέωνΕμφάνιση
αρ. 7, Vatic. 175, (ἔτ. 1322)  Mercati, Scritti, ó. 67-68 Εμφάνιση
Βατικανό, αρ. 515 (olim 342), 11ος-12ος αι1440Ιωάννου Χρυσοστόμου ΟμιλίαιDevresse, Codices Vaticani, ΙΙ, ó. 371 Εμφάνιση
Βιβλιοθήκη Μ. Κοσινίτζης, αρ. 310. 14ος αι. (1377)1377ΕυχολόγιονΈκθεσις παλαιογραφικών και φιλολογικών ερευνών εν Θράκη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως, 17 (1886), παράρτημα, σ. 32ΔιονύσιοςΕμφάνιση
᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 2499 (ἔτ. 1312) ἔτ. 1312Τα τέσσαρα εὐαγγέλια Μαραβᾶ-Χατζηνικολάου — Τουφεξῆ-Πάσχου, Κατάλογος, ó. 134. Σακκελίωνος,..................34(;). Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 264.Εμφάνιση
"....... δεσπότην βασιλέα τὸν Παλεολόγον καὶ μιδὲν το βαροι" (f. 57).βλ και 15ος Α αρ 2337,81 και 15ος 15 αἰ.Darrouzis, Notes, σ. 33- 34.Εμφάνιση
'Αθων. Βατοπεδίου 290 [olim 260] (10ου αι.)1 Ιουνίου 1296᾿Αναστάσιος Σιναΐτης, ᾿Ιωάννης ΔαμασκηνόςRichard, Les chapitres, σ. 332. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 137. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 170. Εμφάνιση