Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 111-120 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Λαύρας Α 43 (έτ. 1289)1 Οκτωβρίου 1289ΕὐαγγέλιονΕὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 56. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 62. Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 6. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 190. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 142. PLP 8670 ,13234.Γαβριήλ Κωριφιώτης (Κορυφιώτης - βλ. ΡἃΡ)Εμφάνιση
Firenze, Laur. S. Marco 303 (περί το 1290)1 Οκτωβρίου 1290’ΕτυμολογικόνTuryn, Italy, s. 68. Bandini, Cat. Laur ent. ΙΙΙ Supplementa, σσ. 31-32. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 138. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 191. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 145. PLP 14919.Θεόδωρος Λιθοπυργίτης (;) Εμφάνιση
Firenze, Laur. Conv. Soppr. 152 (10ου-11ου αι., έτ. 1282)1 Οκτωβρίου 1290Προφητολόγιον, Σοφοκλέους Αἴας, Οἰδίπους τύραννος κλπ.Turyn, Italy, σ. 43. Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, Supplementa, σ. 22. Wittek, Chronique, σ. 280. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 145-146. Εμφάνιση
Vat. Palat. 2591 Σεπτεμβρίου 1054᾿Ιωάννης ὁ ΧρυσόστομοςLake, Dated Mss., τ. VIΙ, 16· Stevenson, Cod. Palatini, 142-143. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 160. Νικηφόρος ο ΧρυσόςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 301 [Colbert. 614] (έτ. 1204)1 Σεπτεμβρίου 1204ΕὐαγγελιστάριονOmont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 11. Omont. Inv. sommaire Ι, σ. 31. Montfaucon, Palaeographia, σ. 63. Vogel - Gardthaousen, Schreiber, σ. 83. Darrouzès, Chypre, σ. 172-173. Darrouzès, Notes, σ. 31. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 9. Γεώργιος ΡόδιοςΕμφάνιση
Berol. Deutsche Staatsbibl. 1474, Phill. 138 (12ου αι.)1 Σεπτεμβρίου 1224᾿Αναστάσιος ὁ ΣιναΐτηςStudemund - Cohn, Cod. Berolinenses, σ. 23. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 24. Γεράσιμος ΠολλουφάγοςΕμφάνιση
Grottaferrara, Badia Greca Δ.α.IV (έτ. 1265)1 Σεπτεμβρίου 1265Μηναῖον Δεκεμβρίου Turyn, Italy, σ. 20. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 271. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 80. PLP 16245.Μακάριος ΡηγινόςΕμφάνιση
Firenze, Laurent. 32,16 (έτ. 1280 - μετά το 1283)1 Σεπτεμβρίου 1280 (ή μετά την 10η Απριλίου 1283)᾿Ιουστινιανοῦ Εἰσηγήσεις κλπ.Turyn, Italy, σ. 29. Bandini, Cat. Laurent. ΙΙ, στ. 141,142. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 279. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 181. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 108-109. PLP 23308.Μανουήλ, Μάξιμος (Πλανούδης)Εμφάνιση
Vat. 298 [olim 228]1 Σεπτεμβρίου 1385᾿Αετίου, ἰατρικά (βιβλία ΧῢΙ)Mercati- de’ Cavalieri, Cod. Vat., σ. 241.Εμφάνιση
Vat. 2981 Σεπτεμβρίου 1386Mercati - de’ Cavalieri, Cod. Vat., σ. 424. Εμφάνιση