Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3341-3350 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Βατοπεδίου 368 (έτ. 1294)Μάρτιος 1294’Ιωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος λόγοι ἀσκητικοί᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 71. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 197. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 161, υπ. 2. ΤρύφωνΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 966 [olim 763] (έτ. 1289)2 Σεπτεμβρίου 1289Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, σ. 176. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 94. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 190. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 141-142. PLP 4514, 16050, 92595, 91729.Γεώργιος Μαγκανάσης, Γρηγόριος; (Μαγκανάρης Γεώργιος Γρηγόριος - βλ. ΡἃΡ)Εμφάνιση
Αθων., Βατοπεδίου αρ. 186 17 ᾿Ιανουαρίου 1285᾿Εφραίμ τοῦ Σύρου, Λόγοι κλπ. Σωφρονίου ῾Ιεροσολύμων, Βίος τῆς ὁσίας Μαρίας᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ-Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 42.ΚάλλιστοςΕμφάνιση
῾Υπάρχει τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Λαύρας τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίου. διὰ συνδρομῆς τοῦ πανο15ου αἰ.Βίος Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβου᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδη, Κατ. Βατ., σ. 94.ΔιονύσιοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 760 (11ου αἰ.)2 Μαρτίου 1299Ψαλτήριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου Κατ. Βατ., σ. 149.Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 589 (ἔτ. 1364)ἔτ. 1364Γρηγορίου Νύσσης, ᾿Εκλογαί μαρτυριῶν πρός ᾿Ιουδαίους. Ξιφιλίνου, ῾Ερμηνεία εἰς τά εὐαγγέλια᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 116. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 859ἔτ. 1366/ 1367Πράξεις τῶν ᾿Αποστόλων᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 164. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 898ἔτ. 1354/ 1355Τά τέσσαρα εὐαγγέλια᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 168.  Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 901Μάϊος 1339Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 169. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 904 (ἔτ. 1353)2 ᾿Ιουνίου 1353Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 169. PLP 5287. Εμφάνιση