Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 111-120 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Vat. 2019 (13ου αι.)18 Σεπτεμβρίου 1235Νείλου Δοξαπατρῆ Νομοκάνων Turyn, Cod. Vat., σ. 29. Bandini, Cat. Laurent. Ι, στ. 39. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 35.Σινάτωρ Εμφάνιση
Vat. Barb. 515 [olim V.11] (έτ. 1244)Αύγουστος 1244Μεγάλου Βασιλείου ῾Ομιλίαι κλπ. Turyn, Cod. Vat., σ. 37. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 46.Εμφάνιση
Vat. 2153 (έτ. 1273)24 Φεβρουαρίου 1273᾿Ιωάννης Ζωναρᾶς Turyn, Cod. Vat., σ. 48-49. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 174-175. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 92-93.Γρηγόριος (;)Εμφάνιση
Vat. 770 [olim 806] (9ου αι., έτ. 1279/ 1280)έτ. 1279/ 1280Τιμοθέου καί ᾿Ακύλα διάλογος, Προφητολόγιον Turyn, Cod.Vat., σ. 61. Devreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, σ. 286. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 475. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 256. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 180-181. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 107. PLP 16245.ΜακάριοςΕμφάνιση
Glasgow, Univ. Library, Hunter 440 [olim Univ. of Glasgow, Hunterian Μuseum V.5.10] (ετ. 1259)έτ. 1259Εὐαγγελιάριον Turyn, Gr. Brit., σ. 20. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 66.Εμφάνιση
London Brit. Mus. Addit 28818 (έτ. 1272)Ιούλιος 1272Εὐαγγελιστάριον Turyn, Gr. Brit., σ. 23. Gamillscheg - Harlfinger, Repertorium, σ. 48. - Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 301. Omont, Notes, σ. 345. Richard, Brit., Mus. σ. 50. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 91. PLP 17962.ΜεταξάρηςΕμφάνιση
Oxon. Bodl. Auct. Τ. 3.6 (έτ. 1285)7 Απριλίου 1285Τριῴδιον, Προφητολόγιον Turyn, Gr. Brit., σ. 38-39. Hutter, Corpus, σ. 112. Coxe, Bibl. Bodl. Ι, στ. 778. Gamillscheg - Harlfinger, Repertorium, σ. 85. Treu, ῾Η μὲν χεὶρ, σ. 61. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 108. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 184-185. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 123-124. PLP 13387.Διαδώριτος Νείλος Κουκουβιστιανός Εμφάνιση
Grottaferrara, Badia Greca Δ.α.IV (έτ. 1265)1 Σεπτεμβρίου 1265Μηναῖον Δεκεμβρίου Turyn, Italy, σ. 20. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 271. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 80. PLP 16245.Μακάριος ΡηγινόςΕμφάνιση
Mediol. Ambros. D 54 sup. (έτ. 1272, 13ου αἰ.)15 Ιουλίου 1272᾿Αριστοτελική διδασκαλία τοῦ ᾿Οργάνου Turyn, Italy, σ. 22. Martini - Bassi, Ambrosiana Ι, σ. 268. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 91. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 13.Αλέξιος ΣολυμάςΕμφάνιση
Venet. Marc. 362 [colloc. 817] (έτ. 1278 / 1279)έτ. 1278/ 1279῾Αγιογραφικά κείμενα Turyn, Italy, σ. 26. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 180. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 104–105. PLP 5048, 7850.ΙάκωβοςΕμφάνιση