Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3361-3370 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Βατοπεδίου 310ἔτ. 1334᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 64. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 32715 Δεκεμβρίου 1335᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Σχόλια εἰς τάς Πράξεις καί τάς ᾿Επιστολάς τοῦ ἀποστόλου Παύλου᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 66. Politis, Jean - Joasaph, ó. 198. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 62712ου αἰ.Πανδέκτης᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 123.Ευδοκία ΣτρατήγισσαΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 850 (ἔτ. 1378)4 ᾿Ιουλίου 1378’Επιστολαί τῶν ἀποστόλων᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 163. PLP 23582ΠορφύριοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 169 (ἔτ. 1359)ἔτ. 1359Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 169. PLP. 7599 ΘεοφάνηςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 935 (14ου αἰ.)Μάρτιος 1307Τά τέσσερα εὐαγγέλια᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 172.Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 930 (ἔτ. 1300)έτους 1300Τά τέσσαρα εὐαγγέλια᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 172.Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 93313ος αἰ.Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 172.ΚλήμηςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 97513ος αἰ.Εὐαγγέλιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 177.ΝίκανδροςΕμφάνιση
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Γερασίμου πόνος (f. 57r). 15ου αἰ.Λειτουργίαι᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 190.ΓεράσιμοςΕμφάνιση