Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 41-50 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Paris Bibl. Nat. (Reg. 2269) (ἔτ. 1299)᾿Ιούλιος 1299 Ψευδο-Διονυσίου Αρεοπαγίτου ῎Εργα μετά της παραφράσεως Γεωργίου Παχυμέρη Astruc, Manuscrits, ó. 82. Montfaucon, Palaeographia, ó. 67. Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium, 2, σ.34.Εμφάνιση
Firenze, Laurent. 9, 69 (ἔτ. 1435)22 Νοεμβρίου 1435Πολυβίου, ᾿Ιατρική συγγραφή Bandini, Cat. Laurent., Β, 628. Λάμπρου, ᾿Αθηναῖοι, σ. 21- 23.Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 32. PLP 15019 και 29803Αντώνιος Αθηναίος (Λογοθέτης)Εμφάνιση
Firenze, Laurent. 6, 28 (13ου αι.)28 Ιουλίου 1285Τετραευαγγέλιον Bandini, Cat. Laurent. Ι, σ. 156. Spatharakis, Illuminated Mss., σ. 52. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 125.Εμφάνιση
Firenze, Laur. Conv. Soppr. 52 [Αͺ 2763, olim 50] (11ου αι.)έτ. 1298῾Ομήρου ᾿Οδύσσεια Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ Supplementa, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 183.Εμφάνιση
Firenze, Laur. Conv. Soppr. 52 [Αͺ 2763, olim 50] (11ου αι.)έτ. 1244῾Ομήρου ᾿Οδύσσεια Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ Supplementa, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 46.Εμφάνιση
Firenze, Laurent. 87, 16 (13ου αι.)έτ. 1261’Αριστοτέλους περί κόσμου Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, στ. 398. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 135. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 176. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 73.Εμφάνιση
Florenz., Laur.-- Conv. Soppr. 9. 14ος αιώνας14ος αιώναςΑριστείδης Bandini, Cat. Laurent., 9*. Λάμπρου, Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι, ó. 306. Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 275. PLP 10110, 3087 Μανουήλ Βουλλωτής Εμφάνιση
Leningrad, Staatl. Öffentl. Bibl. (olim Kais. Bibl. 439) [olim Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 274 (1231)]έτ. 1236Στιχηράριον Benesevic - Uspenskij, Catalogus, σ. 136. Granstrem, Katalog, σ. 169. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ῾Ιεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 724. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 332. Husmann, Sinai, σσ. 152, 154. Kamil, Sinai, σ. 127. Clark, Checklist, σ. 12. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 36. ΝεόφυτοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 202 ή 227 (Απρίλιος 1232 ή 1234)12 Απριλίου 1204᾿Ιωάννης Ζωναρᾶς Benesevic', Εἰδήσεις, σ. 6. Αρκαδίου Βατοπεδινού - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 49 (Βατοπεδίου 227). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 7.Εμφάνιση
Vat. 1810 (13ου αι.)Οκτώβριος (;) 1245 / 1246᾿Ακολουθία τῶν τριῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν Canart, Cod. Vat., σ. 179. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 47.Εμφάνιση