Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 41-50 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Paris. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.) 1314ΣυναξάριονDarrouzès, Paris. 1588, σ. 41.Εμφάνιση
Εὐριπίδου, ῾Εκάβη, ᾿Ορέστης 17 Σεπτεμβρίου 1421  Turyn, Euripides, ó. 150. Κομίνη, Πίνακες, ó. 21. PLP 5689 Γεώργιος ΔούκαςΕμφάνιση
ΧXXVIΙΙ [176] 10 Ιουνίου 1328Ιωάννης (σ. 1-58), Ματθαίος (σ. 58-150), Λουκάς (σ. 150-264), Μάρκος (σ.265-280), Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος (σ. 280-367), Μηνολόγιον (σ. 369-426), Ευαγγέλια Εωθινά (σ. 427-441) Ευαγγέλια εις διαφόρους ημέρας (σ. 442-444)Κρέμος, Κατάλογος Εθνικής και Παν/μίου Βιβλιοθήκης, ó. 76Εμφάνιση
Χάλκης, Μ. ἁγ. Τριάδος τοῦ ᾿Εσόπτρου 132 10 Μαρτίου 1241Λάμπρου,᾿Αθηναῖος, σ. 114. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 42. Εμφάνιση
Ιεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 1. 12ος αι.; 1103Οκτάτευχος, Αυτόγραφον Γεωργίου Κορεσσίου κ.α.Παπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. IV, σ. 2Ιωάννης Ξένος και ΚούλιξΕμφάνιση
Σέρρες, Μονῆς Προδρόμου Γ 10 (έτ. 1199/ 1200) 1199 / 1200Τά τέσσαρα Εὐαγγέλια Γερμανοῦ (Στρινοπούλου), Κατάλογος 3, σ. 722. Βασικύρου, Μονή Προδρόμου, σ. 99. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 100 (Δαυίδ ὁ Μεγγλαβοίτος). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 1.Εμφάνιση
Linköping, Stiftsbibliothek, Theol. 14 (έτ. 1199/ 1200) 1199/ 1200Πράξεις τῶν ᾿Αποστόλων, Καθολικαί ἐπιστολαί, ᾿Επιστολαί ἀποστόλου Παύλου Graux, Notices, σ. 76. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 1.Εμφάνιση
Mosq. Hist. Mus. 50 [212/CCXIII] (12ου αι.) 1202/ 1203ΨαλτήριονVladimir, Opisanie, σ. 50. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 5. Εμφάνιση
Σέρρες, Μονῆς ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου 3 (ἀρ. 64) 1211 / 1212Τά τέσσαρα ΕὐαγγέλιαΠαπαγεωργίου, Σέρραι, σ. 320. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 14. Εμφάνιση
Vat. 1864 (11ου - 12ου αι.) 1216 (ή έτους 1231 ή 1246)’Αποσπάσματα ΣυναξαρίουCanart, Cod. Vat., σ. 389. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 19. Εμφάνιση